Deltebre (La Cava)

Parròquia Sant Miquel, arcàngel

Habitants: 7.895 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 23
Telèfon: 977.480.061
Rector: Rev. Joan Guerola Arrastrària

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius19.00h20.00h
Diumenges i festius12.00h
19.00h
20.00h