Deltebre (La Cava)

Parròquia Sant Miquel, arcàngel

Habitants: 7.778 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Major, 23
Telèfon: 977.480.061
Rector: Rev. Joan Guerola Arrastrària

DiesHivernEstiu
Feiners19.00h (dilluns, dimarts i dimecres)
8.00h (dimeces i divendres)
19.00h (dilluns, dimarts i dimecres)
8.00h (dimeces i divendres)
Dissabtes i vigilia de festius19.00h19.00h
Diumenges i festius12.00h
19.00h
9.00h
20.00h
X