La Cúria

Oficines de la Cúria

C/ Cruera, 5
Apartat de Correus núm. 16
43500 – TORTOSA
Telèfon: 977.44.07.00
Horari d’atenció al públic: de 10.00 a 13.30 h, de dilluns a divendres
E-mail: recepcio@bisbattortosa.org
Pàgina web: http://www.bisbattortosa.org

El Bisbe de Tortosa

Excm. i Rvdm. Sr. Sergi Gordo Rodríguez

Secretaria del Bisbe: Sra. Alba Vilaplana Martín

e-mail: secretaria.bisbe@bisbattortosa.org

Vicari General

Il·lm. Sr. José-Luis Arín Roig

e-mail: vicariageneral@bisbattortosa.org

Administració general del bisbat

Ecònom diocesà: Mn. Victor Manuel Cardona i Eixarch
e-mail: econom@bisbattortosa.org
Administrativa: Sra. Mª Pilar Vicente i Soriano.
e-mail: economia.pilar@bisbattortosa.org
Administrativa: Srta. Gemma Lleixà Barberà
e-mail: administrativa2@bisbattortosa.org
Assessor tècnic-econòmic: Sr. Juan Pedro Mateo Sanz
e-mail: economista@bisbattortosa.org
 
JUNTA DE DOTACIÓ I PREVISIÓ DEL CLERGAT
La fi específica i exclusiva del Fons de Sustentació del Clergat és garantir de manera permanent als preveres i diaques, en servei actiu o en jubilació, les prestacions econòmiques de dotació bàsica, complements i ajudes que permetin la seva còngrua sustentació, sobre la base de la naturalesa del servei i altres circumstàncies que reglamentàriament es contemplin.
 
President: Mn. Víctor Cardona i Eixarch
Secretari: Mn. Julián Escudé Casadó
Vocal Zona Nord: Mn. Jordi Centelles Llop
Vocal Zona Centre: Mn. Ramón Labernié Castell
Vocal Zona Sud: Mn. Carlos Luis García i Talarn
 
Estatuts i Reglament intern
 
JUNTA D’ARRANJAMENT DE CASES I LOCALS PARROQUIALS
Mn. Víctor Cardona i Eixarch
Mn. Ramon Font i Peig
 
Reglament

Vicaria judicial

e-mail: vicariajudicial@bisbattortosa.org
Vicari Judicial: Mons. Jordi Bertomeu i Farnós
Vicari Judicial Adjunt: Il·lm. Joan Guerola Arrastrària
e-mail: joan.vicariajudicial@bisbattortosa.org
 
Jutge Diocesà: M.I. Eduard Falcó Masdeu
Defensor del vincle: Mn. Ricardo Peris i Silla
Notària Actuària: Sra. Alba Vilaplana Martín
Per consultes o concertar entrevistes podeu trucar al tfn. 977 44 07 00

Cancelleria-Secretaria general

Canceller-Secretari General: 
Vicecancellera-Vicesecretària General: Sra. Alba Vilaplana Martín
e-mail: secretariageneral@bisbattortosa.org
Recepció: Sta. Josefina Melero i Martínez
e-mail: recepcio@bisbattortosa.org
 
Arxiu històric:
Director: M.I. Josep Alanyà i Roig
e-mail: arxiucatedral@bisbattortosa.org
dimecres i dijous
Visites concertades

Patrimoni artístic i cultural

Delegat: Mn. Joaquin Iturat García
Delegat Adjunt: M.I. Josep Alanyà Roig

Causes dels sants

Delegat: Rev. Rubén García Molina

Mitjans de comunicació social

Delegat: Mn. Víctor Cardona i Eixarch
e-mail: mcs@bisbattortosa.org
telf:  977 440 700
 
Butlletí Oficial del Bisbat
Director:
 
Estudi de gravació:
e-mail: comunicacionsweb@bisbattortosa.org; estudigravacio@bisbattortosa.org

Dies festius de la cúria 2024

1 gener -Any Nou
29 març – Divendres Sant
1 abril – Dilluns de Pasqua
20 maig – Festa local Tortosa
24 juny – Sant Joan
15 agost – L’Assumpció de María
2 setembre – Festa local Tortosa
11 setembre – Diada de Catalunya
1 novembre – Tots Sants
6 desembre – La Constitució
25 desembre – Nadal
26 desembre – Sant Esteve
Vacances laborals del 5 al 25 d’agost
Durant les vacances la Cúria obrirà els dimarts de 10 a 12 hores
X