XXVIII Jornada del malalt 16-02-2020

Amb motiu de la Jornada mundial del malalt oferim alguns fragments del missatge Papa Francesc per aquesta ocasió.

“Les paraules que pronuncia Jesús: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar» (Mt 11,28) indiquen el camí misteriós de la gràcia que es revela als senzills i ofereix repòs. Expressen la solidaritat del Fill de l’home davant d’una humanitat sofrent. Quantes persones pateixen en el cos i en l’esperit! Jesús diu «veniu a mi», i els promet repòs i consol”

“Jesús adreça una invitació als que saben que depenen completament de Déu i que, ferits pel pes de la prova, necessiten ser guarits. Al qui viu l’angoixa per la seva pròpia situació de fragilitat, dolor i debilitat, li ofereix la seva misericòrdia, i convida a cadascú a entrar en la seva vida per a experimentar la tendresa”

El mateix Jesucrist “va viure l’experiència humana del patiment i va rebre al seu torn consol del Pare. Només qui viu en primera persona aquesta experiència sabrà ser consol per als altres”

“Benvolguts germans i germanes malalts: a causa de la malaltia, esteu de manera particular entre aquells que, “cansats i afeixugats”, atreuen la mirada i el cor de Jesús. D’aquí ve la llum per als vostres moments de foscor, l’esperança per al vostre desconsol. Jesús us convida a acudir a Ell… amb la seva passió, mort i resurrecció ens allibera de l’opressió del mal”

“L’Església desitja ser cada vegada més —i el millor que pugui— la “posada” del Bon Samarità que és Crist, la casa en la que pugueu trobar la seva gràcia, que s’expressa en la familiaritat, en l’acolliment i en el consol”

“Benvolguts agents sanitaris: cada intervenció es dirigeix a la persona malalta, on el substantiu “persona” sempre està abans de l’adjectiu “malalta”. Per tant, que la vostra acció tingui constantment present la dignitat i la vida de la persona … Esteu cridats a obrir-vos a la dimensió transcendent, que pot donar-vos el sentit ple de la vostra professió. Recordem que la vida és sagrada i ha de ser acollida, tutelada, respectada i servida des que sorgeix fins que s’acaba. En certs casos, l’objecció de consciència és una elecció necessària per a ser coherents amb aquest “sí” a la vida.”

“En aquesta Jornada Mundial del Malalt, desitjo que, unint els principis de solidaritat i subsidiarietat, es cooperi perquè tothom tingui accés a les cures adequades per a la salvaguarda i la recuperació de la salut. Agraeixo de cor als voluntaris que es posen al servei dels malalts, que supleixen en molts casos mancances estructurals i reflecteixen, amb gestos de tendresa i de proximitat, la imatge de Crist Bon Samarità”

“Encomano a la Mare de Déu, Salut dels malalts, totes les persones que estan portant el pes de la malaltia, així com les seves famílies i els agents sanitaris”

X