VIURE EL NADAL AMB MARIA 01-01-2017

Encara que en l’ambient festiu del primer dia de l’any, per a molts pot passar desapercebuda, l’Església celebra avui la solemnitat de Santa Maria Mare de Déu. L’Església, que ens introdueix en el misteri de Crist en la celebració de l’any litúrgic, vol que la Mare de Déu ens acompanye durant tot l’any, i per això ens la va proposant com a model per viure el que celebrem en el culte cristià. Aquesta festa és la celebració mariana pròpia del temps de Nadal. Per això avui vull invitar-vos a dirigir novament una mirada de fe i amor a la Mare del Senyor, i descobrir amb quines actituds va viure el naixement del Fill de Déu.

La seua primera reacció després de rebre l’anunci de l’àngel i prestar l’obediència de la fe, va ser alegrar-se en el Senyor i expressar eixe goig en el seu càntic de lloança. En el Magnificat va expressar els motius d’eixa alegria profunda i sincera. S’alegra perquè Déu, mirant la petitesa de la seua serventa, l’ha elegida per a ser mare del Messies i, d’aquesta manera, cooperar a la salvació dels homes. Per a Ella açò constitueix una gran obra de Déu, perquè no hagués pogut imaginar-se que Déu reparés en Ella. Però el motiu principal de la seua alegria no és únicament el que Déu ha fet en Ella, sinó que vol fer això mateix en tots els homes. Al fixar-se en la humilitat de la seua serventa, Déu està dient que vol enaltir els humils i omplir de béns els pobres. Maria lloa Déu perquè en Jesús la salvació arriba des d’Ella a tota la humanitat.

La segona reacció que l’evangeli de Sant Lluc ens indica, és que en distints moments Maria “conservava totes aquestes coses meditant-les en el seu cor” (Lc 2, 19. 51). ¿En què consistiria eixa meditació que Ella viu en certs esdeveniments de la infància del Senyor? Maria sap que és la Mare del Senyor, però també és conscient que està davant d’una maternitat única i singular: Jesús és el seu fill, però no li pertany totalment, perquè eixe fill seu és el Fill de Déu. L’ha rebut com un regal que Déu li ha fet a Ella, però per a tota la humanitat. En la seua contemplació va aprofundint en com ha de viure aquesta maternitat única i singular.

La maternitat no és únicament un esdeveniment biològic, sinó que és una relació espiritual. Qualsevol mare té un projecte sobre els seus fills. Maria, que coneix la identitat divina de Jesús, haurà d’aprendre a viure la relació amb Ell amb generositat i despreniment. Renunciarà a tot projecte propi sobre el seu fill, perquè qui ha dissenyat el camí de Jesús és Déu. En la contemplació Ella haurà d’anar descobrint la missió que el Pare ha pensat per al seu Fill, assumir-la com a pròpia i aprendre a viure la seua maternitat com un acompanyar Jesús perquè siga fidel i obedient a la voluntat del Pare, per la salvació de tots els homes. Per a Maria la maternitat no és un apropiar-se de Jesús, sinó un acte de generositat extrema: es desprèn d’Ell i l’ofereix al Pare per a la salvació de la humanitat.

Que la celebració del nadal ens porte a alegrar-nos amb María per la salvació que Déu ens ofereix i a donar-li gràcies per la seua generositat. I que l’any nou siga per a tots un temps de felicitat i de gràcia.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa