Visita Valldoreix. Traça i Còdex

El dia 17 de gener, complint l’encàrrec del Capítol Catedralici, acordat en sessió ordinària, hem fet visita institucional al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, amb seu a Valldoreix, els dos canonges comissionats pel Capítol, M. I. Víctor Manuel Cardona, canonge organista i ecònom diocesà, i M. I. Josep Alanyà, canonge arxiver i director tècnic de l’Exposició Permanent Sancta Maria Dertosae, per fer el seguiment de la restauració de la traça de la catedral de Tortosa, signada d’Antoni Guarch, pergamí del segle XIV, i del manuscrit 212 de la Biblioteca Capitular, Directorium Inquisitorum, de Nicolau Eimerich, O. P., còdex de principis del segle XV, adornat amb miniatures policromes i daurades, que patí en el seu dia els efectes d’un incendi i de l’aigua amb què fou apagat.

En la visita hem pogut saludar la nova directora del centre, Sra. Mireia Mestre,  i el personal tècnic que treballa en la restauració de les dues peces, amb qui hem compartit jornada cultural. D’ambdues peces, molt importants i singulars, es fan, durant el procés de restauració, els corresponents estudis d’anàlìsi, estat, problemes, tractaments materials, composició, consolidació,  neteja i propostes de conservació, custòdia i exposició.

Ha estat una nova ocasió per estretir els lligams de col·laboració entre el Capítol Catedralici i el Centre de Restauració, entre el Bisbat de Tortosa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que compartim els treballs i les despeses al servei del patrimoni cultural de l’Església a Catalunya.

M.I. Víctor Manuel Cardona
M.I. Josep Alanyà

Canonges comissionats

Amb el suport del Departament de Cultura

X