Visita de la diputada de cultura de la Diputació de Castelló i de l’ecònom diocesà a les obres que s’estan realitzant a algunes parròquies amb la col•laboració de les dues institucions

El passat 19 de novembre la diputada de cultura de la Diputació de Castelló, Sra. Ruth Sanz, i l’ecònom diocesà del bisbat de Tortosa, Mn. Víctor Cardona, van visitar les obres que, gràcies a la col·laboració de les dues institucions, s’estan portant a terme a diferents localitats de la província de Castelló, diòcesi de Tortosa.

La visita va començar per El Boixar, on van ser rebuts pel rector de la parròquia, un regidor del municipi i l’empresa que està duent a terme les obres: restaurar la teulada per treure les gotelleres i les humitats. Una obra de manteniment, però donada la magnitud de l’edifici, les dificultats d’accés i els poquíssims recursos de la parròquia les dues institucions, Bisbat i Diputació, s’han compromès per dur-les a terme.

Després es va passar a Càlig, a l’ermita de la Mare de Déu del Socors. Un esplèndid i monumental edifici que tenia la cúpula de l’església amb filtracions i trencadissos. Els esperaven el rector de la parròquia, l’alcaldessa de la localitat, el delegat diocesà de patrimoni, el regidor d’obres i el representant de Cyrespa que fa les obres. Van poder arribar a dalt de tot de la cúpula, tant per l’interior com per l’exterior i vore i acabar de decidir les accions més urgents que dins del projecte s’han de dur a terme per deixar ben arreglada aquesta joia del Baix Maestrat.

Es va acabar la visita a Vinaròs per vore la neteja i restauració que, gràcies a la Diputació, la Parròquia Arxiprestal i el Bisbat, s’està duent a terme a les pintures murals exteriors de la parròquia de l’Assumpció d’aquesta localitat. Allí a l’ecònom diocesà, el delegat diocesà de patrimoni i a la diputada provincial els van acollir el rector de la parròquia, l’alcalde de Vinaròs, la regidora d’obres i serveis i el representant de l’empresa que està duent a terme l’actuació.

Va quedar per una altra ocasió la visita a l’ermita de sant Josep de Forcall on també, amb l’ajuda d’ambdues institucions, s’està duent a terme una actuació per arranjar els paraments exteriors.

En total la Diputació aporta aquest any 2021 per a totes les obres dites anteriorment 120.000 euros i la resta que manca a cadascuna les parròquies respectives i el Bisbat de Tortosa. També aquest any, com des de fa uns quants, la Diputació ha aportat 70.000 euros per la contractació de dues restauradores per part del Bisbat per restaurar béns mobles de les parròquies de la província de Castelló.

Tant l’ecònom diocesà, Mn. Víctor Cardona, com la diputada provincial, sra. Ruth Sanz, van mostrar la seva satisfacció per la bona marxa de les obres, agraint d’una manera especial l’ecònom diocesà a la diputada de cultura el seu compromís i el de la Diputació per ajudar a mantenir el valuós patrimoni parroquial, tant immoble com moble, de la província de Castelló.

X