50è Aniversari de les Catifes de la Festa del Sagrat Cor de Jesús i inici de la commemoració dels 250 anys de la construcció de l’Església de Tivenys

Celebració del 50è Aniversari de les Catifes de la Festa del Sagrat Cor de Jesús i de l’inici de la commemoració dels 250 anys de la construcció de l’Església de Sant Miquel i Sant Benet de Tivenys

Pel que fa a la celebració del 50è Aniversari de les Catifes de la Festa del Sagrat Cor de Jesús del diumenge 18 de juny de 2023 i de l’inici de la commemoració dels 250 anys de la construcció de l’Església Parroquial de Sant Miquel i Sant Benet de Tivenys del diumenge 3 de desembre de 2023, amb l’actuació musical del Cor de Cambra Tyrichae de Tortosa, amb un cost d’ambdues actuacions de 5.400,00€, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir, en data 14 de novembre de 2023, una subvenció de bases destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023) per un import de 4.633,52€ (expedient n. 8004330008-2023-0013539).

X