Via Creu, Divendres Sant 2021

Tortosa, plaça Mare de Déu dels Dolors, 02 d’abril de 2021

El Divendres Sant, a les 19’30 hores, tingué lloc la celebració del Via Creu presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i organitzat per l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa. Aquest any, a causa de la pandèmia, no és va poder celebrar al recinte del Calvari. El lloc escollit va ser a la plaça de l’antiga església dels Dolors, al carrer Montcada. A diferència d’altres anys que tots els participants anaven en processó encapçalada per la creu, aquesta vegada vam romandre durant tota la celebració asseguts i només el Sr. Bisbe, acompanyat del qui portava la Creu, anaven desplaçant-se en cada estació. Estàvem tots presidits pel Sant Crist de la Puríssima.

Ens vam aplegar un bon nombre de fidels per meditar la Passió del Senyor, amb una actitud d’agraïment envers la misericòrdia de Déu Pare qui salvà la humanitat mitjançant la mort i resurrecció del seu Fill. “Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no és perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jn 3, 16). També van participar de la celebració la sra. alcaldessa, Meritxell Roigé, regidors i algunes altres autoritats. 

Aquest any vam meditar el Via Crucis del Papa Francesc. El Sr. Bisbe inicià la celebració. amb el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant i donà lectura a la meditació inicial.  “Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seua creu i em segueixi” (Mt. 16, 24). El Via Crucis és l’espai on es revela la misericòrdia de Déu: És l’amor i la tendresa d’un Pare que ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic; és l’amor de Jesús que dóna la vida per tots nosaltres; i és també camí de l’Esperit que infon pau i consol als cors. I acabà amb una pregària: “… Tu ens has ensenyat el camí de la creu… Volem caminar amb fe i esperança, volem pregar units a tanta gent que sofreix… Ajuda’ns a caminar tot aprenent de Jesús que es lliura a dur les nostres creus de cada dia, sense deixar-nos vèncer, confiats en el teu amor misericordiós… Amén.

Les catorze estacions del Via Creu constaven de quatre apartats: 1) “T’adorem, Oh Crist! i et beneïm”. “Perquè amb la teva santa creu has redimit el món”. Aquesta pregària inicial la feia Mn. Jordi Bertomeu. 2) Lectura de l’Evangeli, a càrrec d’unes feligreses. 3) La meditació van llegir-la diferents membres de les Confraries de Setmana Santa.4) L’oració final de cada estació la llegia Mn. Jordi. Abans de passar a l’estació següent, un Pare nostre i un cant acompanyats per la música de Jordi Roig. A la dotzena estació: “Jesús mor a la Creu”, Mn. Jordi ens va fer una petita reflexió, i acabà invitant-nos a mirar el rostre de Jesús i a deixar-nos mirar per Ell. 

En finalitzar les estacions del Via Creu, el nostre bisbe Enrique, ens adreçà unes paraules: Avui, Divendres Sant, hem acompanyat el Senyor en la seua Passió, que posa de manifest el bé de l’home i també el mal que fem. Acabem l’exercici del Via Crucis, contemplant el camí de Jesús. Quan contemplem la Creu, del nostre cor brollen dos sentiments. Portar a Jesús a una mort que no mereixia. També de vegades es mata un innocent, es condemna una persona que no ha fet res de mal o veiem persones víctimes de les injustícies. Pero, també contemplant la Creu, ens trobem amb Jesús que ens estima i es manté fidel fins a la fi. Per tant en la creu trobem el pitjor que hi ha en el cor de l’home, però en la Creu de Jesús veiem que Ell és l’home perfecte. El Divendres Sant, els cristians no podem deixar de mirar Jesús. Aquell qui des de la Creu atreu la humanitat.

També ens digué el Sr. Bisbe: Vull agrair tot l’esforç que heu fet en la preparació del Via Crucis en aquest temps de pandèmia. Vull donar les gràcies a les Confraries i als qui ho han organitzat. A tots us desitjo un bon final de Setmana Santa.  Tot seguit va fer una pregària la qual acabà amb les paraules: “Augmenta Senyor la nostra fe i la nostra esperança”. I a continuació ens donà la benedicció final.

Maria Joana Querol Beltrán

X