Via Creu al calvari de Tortosa

El 29 de març, Divendres Sant, a les 10’30 hores, ens vam aplegar al Calvari un bon nombre de fidels de les diferents parròquies de Tortosa, per celebrar el Via Creu, presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez, acompanyat del Rector de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors i el Rector de les parròquies del Sant Crist de la Catedral i Sant Blai. Com tots els anys hi eren presents alguns regidors de l’Ajuntament i la Presidenta i membres de l’Associació de Veïns de Santa Clara, que són els qui s’encarreguen de la preparació del recinte del Calvari, un espai del casc antic de Tortosa molt adient per a fer  el Via Creu, essent  la parròquia de Sant Blai l’encarregada d’aquesta celebració interparroquial, ja que l’espai del Calvari queda dintre de la seua demarcació.

El Camí de la Creu és camí de comunió profunda amb Jesús. Contemplem el Senyor que pateix grans sofriments per salvar  la humanitat i vol canviar el nostre cor de pedra en un cor de carn; un cor compassiu, que sàpiga estimar. Ell ens estimà fins donar la vida per nosaltres. “Si el gra de blat, quan cau a terra no mor, queda ell tot sol; però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 12, 24). Amb aquestes paraules, Jesús ens mostra el sentit de la seva vida.

El Papa Francesc ens diu en la introducció del Via Crucis que ha fet per aquest any: «Senyor Jesús, en mirar la teva creu comprenem el teu lliurament total per nosaltres. Et consagrem i oferim aquest temps. Volem passar-lo units a Tu, que vas pregar des de Getsemaní fins al Calvari. En aquest Any d’Oració ens unim al teu camí de pregària»

Des de l’indret de la part alta del recinte del Calvari, sortien les veus de les quatre persones que anaven recitant les estacions del Via Creu: Mn. Jordi Bertomeu, el sr. Joan Redó i els joves Èric i Adrià. «Us adorem oh Crist i us beneïm» «Perquè per la vostra Creu heu redimit el món» Tot seguit es llegeix l’estació que correspon, el comentari fet pregària i l’oració final i després de cadascuna de les catorze estacions, un cant adient a la Paraula de Déu proclamada. No ens apropem a meditar el camí que va fer Jesús només amb la commoció del cor, sinó que aquest camí de la creu, ens ajude a trobar-nos amb els altres, especialment amb els que estan patint els horrors de les guerres, amb els que viuen més allunyats, oblidats i més necessitats de comprensió, consol i ajut.

A continuació el bisbe Sergi ens va dir unes paraules com a cloenda de la celebració del Via Creu: Benvolguts tortosins i tortosines. En aquest Divendres Sant ens hem acompanyat fent camí junts, aprenent l’amor de Déu fins la Creu. El Via Crucis és camí de creu, de llum, d’escàndol per als jueus. És la força de la saviesa i de l’amor més gran. Gràcies, Senyor, per estimar-nos sense mida. Gràcies per poder contemplar el vostre rostre, les vostres mans, els vostres peus, la vostra sang. Feu que les nostres mans acaronen els familiars, els amics i els veïns que pateixen. Feu que caminem en el si de la nostra Església que no té por d’anar a les perifèries, com diu el Papa Francesc, on hi ha algú que demana el nostre ajut, especialment els infants. Gràcies Senyor que del vostre costat surt sang i aigua recordant l’Eucaristia. Fes que visquem la teva presència i siguem amb els que pateixen, i que estimem l’església de Tortosa, la nostra església diocesana. Que sempre caminem junts. Doneu-nos Senyor la vostra benedicció a tots els qui estem aquí, i a aquells que passen per alguna creu. «La Creu de Crist és arbre de vida, sang tenyida, pau i combat, mort i victòria, camí de glòria» Ara us donaré la meva benedicció i que també arribi als que no han pogut assistir-hi, a les comunitats i a tots els qui ho necessiten. Després de la benedicció del Sr. Bisbe vam cantar: «Victòria, tu regnaràs, oh Creu tu ens salvaràs» I com a comiat: Beneïm el Senyor. Donem gràcies a Déu.

I acabo amb les paraules del Papa Francesc: No hem d’oblidar mai la creu, ja que la Resurrecció no s’entén sense la Creu. Que sapiguem portar-la, perquè és l’escala que ens condueix al cel. Crist amb la seva passió i mort, ens donà nova vida

Maria Joana Querol Beltrán