VA PUJAR AL CEL 01-06-2014

En el marc de les festes de pasqua, celebrem aquest diumenge la solemnitat de l’Ascensió del Senyor. El misteri pasqual no consisteix únicament en la resurrecció de Jesucrist, sinó en la seua anada al Pare i en l’efusió de l’Esperit Sant el dia de la Pentecosta, que és el gran Do pasqual del Senyor Ressuscitat a la seua Església. Totes aquestes celebracions pasquals il·luminen el misteri de la nostra salvació. Tres missatges trobem en la litúrgia d’aquest Diumenge de l’Ascensió:

a) El Senyor ha tornat al Pare. No sols ha vençut la mort per tornar a una vida com l’anterior. La seua resurrecció suposa que ha entrat en la dimensió de Déu. Durant el temps sagrat dels quaranta dies de les aparicions es deixa veure als qui havia triat com a testimonis de la resurrecció, però es deixa veure com aquell que està en Déu. L’Ascensió significa la fi del temps de les aparicions i, en certa manera, la seua entronització: va seure a la dreta del Pare. Crist ha arribat a la meta. A aquesta meta estem també destinats nosaltres. La nostra salvació no consisteix únicament en superar la mort, sinó en la vida en plenitud que Crist Ressuscitat ens vol regalar. Eixa vida plena no es pot assolir lluny de Déu. Crist no sols ha trencat els lligams de la mort, sinó que ens ha obert les portes del Cel.

b) El Senyor no ens abandona. La seua “anada” al Pare està precedida per una promesa: “Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món”. El Senyor està amb nosaltres, camina amb nosaltres, no ens ha abandonat. Aquesta és la nostra certesa i la nostra alegria mentre caminem en aquest món. Igual que els deixebles d’Emaús, necessitem moltes vegades que el Senyor ens òbriga el cor i els ulls de la fe per saber descobrir la seua presència en el caminar de la nostra vida: la Paraula, l’Eucaristia i la comunitat cristiana són els mitjans volguts pel Senyor per alimentar la fe que ens permet descobrir la seua presència entre nosaltres. Que sapiguem valorar aquests “sagraments” que ens porten a Crist.

c) Tornarà com l’heu vist marxar. Tornarà ple de glòria. L’Ascensió és glorificació del Senyor. Ell ha estat constituït Senyor de vius i de morts. Seu és el poder i la glòria. Tots el reconeixeran com a Senyor. La missió de l’Església, que s’estén des de l’Ascensió fins a la seua segona vinguda, no consisteix en altra cosa que invitar tots els homes a la confessió de Jesús com a Senyor, al reconeixement del seu senyoriu sobre tot. Però és un reconeixement amorós. A Jesús se li confessa com a Senyor des de l’amor. Per això, la missió de l’Església és invitar a tots a estimar al Senyor, convençuts de que si els homes del nostre món estimen Crist, aquest món serà també més digne de l’home.

Que el Senyor ens beneïsca amb la seua gràcia.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X