UN MÓN NOU, PROJECTE COMÚ 02-02-2014

El proper diumenge celebrem la campanya contra la fam organitzada per Mans Unides. Les parròquies i altres realitats eclesials ens unim per sembrar horitzons d’esperança en els llocs més desfavorits del nostre món i en el cor de moltes persones que no tenen allò més necessari per viure: aliments, recursos educatius, equipaments sanitaris, etc…

Aquesta jornada ens ofereix la possibilitat de compartir els nostres béns amb aquells a qui els manquen els béns de primera necessitat, en molts casos per poder subsistir. Nosaltres, que en aquests moments parlem constantment de la situació de crisi que estem travessant, no hem d’oblidar que hi ha molts germans nostres que estan permanentment en una situació de crisi molt més greu que la nostra, i que les seues esperances de superar-la són molt menors.

El Papa Francesc, en moltes de les seues intervencions ens ha parlat amb claredat de la vergonya que ens hauria de provocar el fet que tantes persones morguen encara de fam al nostre món, o no tinguen mitjans elementals per garantir una educació digna o unes mínimes condicions de salut. En l’exhortació Evangelii Gaudium el Papa és contundent: “No pot ser que no sigui notícia que mor de fred un ancià en situació de carrer i sí que ho sigui una caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar més que es llenci menjar quan hi ha gent que passa fam. Això és desigualtat”(nº 53).

El lema d’enguany ens recorda que la construcció d’un món nou ha de ser un projecte comú de tots els homes. És un lema que ens interpel·la a tots, independentment de la raça, cultura o religió, a sentir-nos compromesos en la construcció d’un món on tots els éssers humans visquen dignament, de manera que el desenvolupament arribe a tots els homes i a tot l’home.

És un lema que ens situa en el camí de la fraternitat universal. Perquè tots els pobles i tots els éssers humans puguen arribar a tindre una vida digna, els homes ens hem de reconèixer com a part d’una mateixa i única família, hem de sentir els problemes dels germans com a propis i viure en un esperit de profunda comunió.

Perquè aquest desig d’un món nou vaja sent realitat hem de recuperar alguns valors en la nostra societat: generositat i solidaritat en les relacions econòmiques, superació de l’egoisme i del desig de cercar únicament el propi benefici, coherència personal per demanar honestedat en l’àmbit social i polític. Si no compartim aquests valors sobre els quals es deu de sustentar la nostra societat difícilment podrem construir un món nou.

Mans unides ens ofereix cada any la possibilitat de posar el nostre petit granet de sorra perquè el nostre món siga un poc millor. No deixem passar l’oportunitat de ser solidaris amb els més pobres.

Que el Senyor ens beneïsca a tots amb la seua pau.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X