Un Jove catecúmen rep els sagraments de la iniciació cristiana

La Vetlla Pasqual 2023 a la Parròquia Mare de Déu dels Dolors a Tortosa s’ha vist enguany (si cap) encara més enriquida i eloqüent amb la recepció dels tres sagraments de la Iniciació Cristiana per part del jove Adrià.

Fa gairebé quatre anys ens va manifestar el seu desig d’esdevenir cristià: desig acollit positivament tant pel sr Rector com sobretot pel grup de Catequistes de Confirmació; i també per la Comunitat Parroquial que observava la seva presència pràcticament diària a l’església al moment de l’Eucaristia parroquial. En el rés del sant Rosari la seva veu juvenil destacava per damunt de les altres.

Al mateix temps s’havia incorporat dinàmicament al grup dels qui es preparaven per a ser confirmats (i ho van ser al 2022), on ell participava amb més interès que ningú.

Havent arribat a la majoria d’edat el passat 3 de febrer, Adrià adreçà una carta profundament raonada a l’Administrador Diocesà en Seu Vacant sol·licitant formalment rebre els sagraments de la Iniciació Cristiana. En la carta deia que durant aquests quatre anys he pogut aprendre amb Déu a ser deixeble, a intentar escoltar-lo i parlar-li, i sobretot a veure’l en el crucificat, en el pobre, en el somriure dels qui m‘estimen, en el perdó dels qui no m’estimen i sobretot en la profunditat més fonda de la meva ànima.

Fet el discerniment necessari, l’Administrador Diocesà -i Rector de la Parròquia Mare de Déu dels Dolors-, Il·lm. José-Luis Arín, en la Vetlla Pasqual li administrà els sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia. La Catequista Rosa Cid en va fer la seva presentació a la l’Assemblea tot testimoniant que Adrià havia rebut la Catequesi exigida.

Convidats per Adrià, als primers bancs hi seien els seus pares i família, així com una bona colla d’amics seus. Acabada la solemne Vetlla Pasqual, animada pels cants de Raül Martínez i família, la Comunitat Parroquial convidà la nombrosa presència de fidels a una xocolatada en el Centre Parroquial.

Parròquia Mare de Déu dels Dolors

 

X