Trobada Joves per la Cinta

A la Catedral de Tortosa es va celebrar el dia 5 de maig, com tots els primers diumenges de cada mes, la Dominica, organitzada per la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta. Aquesta vegada la celebració va tenir una característica especial, puix van assistir-hi alguns joves i a més a més alguns adolescents que es preparen per rebre el sagrament de la confirmació. A la primera part de la trobada va fer-s’hi present el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo. La seva agenda pastoral no li va permetre presidir l’Eucaristia perquè tenia confirmacions. A tots se’ls van imposar els mocadors amb el símbol de la Trobada: «JOVES X LA CINTA» També van participar de la celebració la Presidenta de la Cort d’Honor, Lourdes Ramon i algunes associades, l’alcalde de  Tortosa, Sr. Jordi Jordán i regidors i un bon nombre de tortosins/es que omplien la Capella de la Cinta de gom a gom.

A les 10’15 h. el Primer Majordom, Sr. José Capera, acompanyat del bisbe Sergi i del Prior de l’Arxiconfraria, juntament amb alguns confrares i membres de la Cort d’honor van rebre els joves. El Primer Majordom els donà la benvinguda i comentà la programació de la Trobada que acabaria amb un concert al carrer Cruera, davant el palau Oliver de Boteller, a càrrec d’Àlex Fabra. Tot seguit prengué la paraula Mn. Membrado explicant que els primers diumenges de cada mes es fan els actes de la Dominica: Processó fins l’altar major amb el Cabildo i confrares. Allí, el rés de Tèrcia, la processó  claustral, l’Eucaristia a la Capella de la Cinta, la veneració de la Santa Relíquia i el cant de l’Himne de la Cinta. Donem gràcies pel regal que la Mare de Déu ens deixà. I tots sabem que el desig d’una mare és que els seus fills s’estimen com a germans.

El Sr. Bisbe donà la benvinguda a tots els qui ens havíem trobat a la Catedral per celebrar la Dominica i va agrair al Primer Majordom la seva invitació. Tot seguit ens digué: Els primers dissabtes de cada mes se celebra a la Capella de la Cinta la Sabatina i la missa vespertina i el dia següent  la Dominica. Vosaltres, joves, també podeu participar-hi. Us encoratjo a que sigueu una cadena de transmissió, sou llavor que dóna fruit. Sentiu-vos fills de la Mare de Déu i Mare vostra. Som fruit de la nostra mare i pare; avui fa sis anys que el Senyor va cridar la meva mare, però, la Mare de Déu també és la nostra Mare. Cantem-li l’himne, «Nostra Cinta sobretot». Ella també és la «Noia del poble». Vosaltres per on camineu sou testimonis de la Mare de Déu. «Joves X la Cinta» tingueu aquesta unió i si cadascú de vosaltres busca un altre jove, la cadena d’amor a la Mare de Déu continuarà. Joves i nois i noies que ja us heu confirmat i els que us prepareu per rebre el sagrament de la confirmació, no us sentiu sols, teniu l’Arxiconfraria i sobretot teniu la vostra Mare, la Mare de Déu, que ens ajuda a caminar junts en la nostra Església. Us dono la meva benedicció i ja que us he dit que avui fa sis anys que va morir la meva mare, Josefina, encomaneu-la al Senyor. Que passeu tots una feliç trobada.

A continuació l’Arxiconfraria entrà en processó, cantant l’himne a la Mare de Déu i el Prior portant la Relíquia de la Cinta. Vam resar Tèrcia, i el Sr. Joaquim Amaré va fer una pregària a la Mare de Déu. Al final vam cantar «Salve Regina» i «Fills de la terra tortosina» i  anàvem en processó pel claustre de la Catedral fins arribar a la Capella de la Cinta. Mn. Membrado inicià l’Eucaristia amb l’aspersió de l’aigua mentre cantàvem: «Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare». Després de cantar el «Glòria» vam proclamar tot seguit les lectures. La 1a dels Fets dels Apòstols (Ac 10,25-26.34-35.44-48). El Salm (97): «El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles contemplen la salvació». La 2a lectura fou de la primera carta de sant Joan (1Jn 4,7-10) i després de cantar «Al·leluia», Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 15,9-17).

En iniciar l’homilia Mn. Membrado, després de saludar tots els participants de l’Eucaristia ens digué que la Mare de Déu ens acompanyava en aquest mes de maig dedicat a Ella. Jesús ens diu en l’Evangeli: «El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat». Aquestes paraules de Jesús són un missatge i un compromís. Hem de reconèixer que la paraula amor està present en el pensament de moltes persones. Si estimem, tots volem sentir-nos estimats. La nostra societat té el problema que no vol acceptar compromisos seriosos, ferms i de llarga durada, és a dir, és una estimació amb poca exigència. L’amor cristià no és un amor convulsiu, és una experiència de la nostra fe. No és un amor de paraules dolces, sinó un amor que es manifesta en les obres i és un amor sense límits i ha de suposar un seguiment d’acceptació i ajuda i, si no és així, no és amor. Hem d’estimar com Crist vol que estimem. Estem celebrant l’Eucaristia on aprenem l’amor del Senyor i el món necessita homes i dones que siguen testimonis de l’amor de Crist i amb unes conseqüències. Qui estima no pot ser jutge dels germans. Tenim un Déu Pare que és Amor i escoltem també la veu de la nostra Mare, la Mare de Déu de la Cinta, i una mare necessita que els seus fills siguen bons germans. Que així sigui.

Després vam fer les pregàries demanant per l’Església, pel Papa, pels bisbes, sacerdots i diaques, pels xiquets i xiquetes que aprenguin cada dia a conèixer més Jesús, pels qui viuen en països pobres, pels malalts, pels que no tenen amor, per les mares de família… A cada pregària responíem: «Jesús Ressuscitat, escolteu-nos»

En finalitzar l’Eucaristia, Mn. Membrado ens va donar la benedicció i tot seguit vam passar a venerar la Relíquia, mentre cantàvem l’himne de la Cinta. Després d’una foto record de la Trobada, el Sr. Josep Capera, Primer Majordom de l’Arxiconfraria, i el Majordom Sr. Aitor Pérez, els van fer una explicació històrica als joves sobre les medalles i atxons, d’un programa de festes en honor a la nostra Patrona de fa més de tres-cents anys, la formació de l’Arxiconfraria que té com a cap el primer Majordom a qui se li assigna la medalla d’or, l’explicació de les medalles de plata, etc. L’objectiu de la jornada fou donar a conèixer als joves l’Arxiconfraria per tal que en el futur pugue tenir una continuïtat. Amb un «Visca la Mare de Déu de la Cinta» i un fort aplaudiment ple d’alegria, van sortir els joves de la Capella de la Cinta per prendre un aperitiu i gaudir del Concert a càrrec d’Àlex Fabra. Crec que la valoració de la Trobada és molt positiva i tant de bo algun jove s’anime a ser confrare de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta.

Maria Joana Querol Beltrán

X