TROBADA DIOCESANA DE XIQUETS 31-03-2019

Diumenge que ve celebrarem la trobada del Moviment Infantil Diocesà (MID), al qual estan convidats els xiquets que participen en les activitats catequètiques de les nostres parròquies, especialment aquells que es preparen per a rebre al Senyor en l’Eucaristia per primera vegada i els que continuen aprofundint en la fe i en la vida cristiana en les diferents activitats parroquials. M’agradaria convidar-vos als sacerdots i catequistes a què animeu als xiquets i a les seues famílies a participar en la trobada del MID, pensant en el bé que els pot fer viure aquesta experiència eclesial.

És important que els xiquets de les diferents parròquies de la diòcesi es troben i descobreixin que molts altres companys de la seua edat estan recorrent el mateix camí de fe que ells. En molts pobles petits de la diòcesi ja és habitual que els xiquets i joves, per a les activitats culturals i esportives, es desplacen per trobar-se amb els de localitats pròximes. Això és una riquesa, perquè els obri a un món de relacions més ampli que els ajuda a créixer en la seua formació humana. També és important que tinguen l’experiència que els cristians formem una gran família. Això els amplia l’horitzó de la vivència de la fe i els ajuda a comprendre millor el que significa la pertinença a l’Església.

Convé que, en la mesura que sigui possible, les seues famílies se senten convidades també a participar en aquest dia de convivència i de festa de la fe. Avui som conscients de l’important que és la implicació dels pares en la iniciació dels fills a la vida cristiana. També experimentem que aconseguir aquest objectiu no és fàcil. Qualsevol ocasió i qualsevol signe que els puga acostar a l’Església l’hem d’aprofitar. Un dia com aquest, en el qual conviuen amb els xiquets, amb altres pares, amb els catequistes i amb els sacerdots de la parròquia -en la mesura en què es puguin fer presents-, i en el que tenen ocasió de participar en una Eucaristia especialment preparada per als seus fills, pot ajudar a molts a superar prejudicis que dificulten la seua relació amb l’Església.

La relació dels catequistes amb els xiquets també pot enriquir-se en aquest dia de convivència. A causa del ritme de vida que tenim tant ells com els majors, moltes vegades el contacte es limita a la catequesi setmanal i, quan es pot, al moment de la celebració de l’Eucaristia dominical. Passar un dia amb ells i, si pot ser, amb les seues famílies, permet una relació diferent i pot ajudar a créixer en la comunió i en el coneixement mutu.

Però sobretot, hem de pensar en el bé que els fa a ells perquè els oferim l’ocasió de tenir una vivència alegre de la fe, que els pot animar en el desig de conèixer més a Jesús i de voler viure en la seua amistat. Estic convençut que aquests xicotets gestos i experiències que de vegades creiem que serveixen per a poc, poden sembrar en  el seu cor la llavor de la fe. Fa unes setmanes, en una trobada amb els xiquets d’una parròquia a la qual vaig anar en visita pastoral, dos d’ells em van parlar de la seua experiència d’assistir a aquesta trobada, la recordaven com una cosa molt positiva i tenien desig de tornar. No desaprofitem cap ocasió per a evangelitzar.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X