Tridu en honor al Sant Crist de la Puríssima

PRIMER DIA

Els dies 1, 2 i 3 de maig es celebrà al monestir de la Puríssima el Tridu en honor al Sant Crist tant estimat pels tortosins i tortosines. El primer dia celebrà l’Eucaristia Mn. Javier Goñi San Miguel, Operari Diocesà. Els tres dies s’inicià la celebració amb les pregàries del Tridu pròpies de cada dia. El del primer dia fou a càrrec de la sra. Cinta Fontanet, Presidenta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa. També s’encarregà de la part musical dels tres dies del Tridu. S’inicià amb l’acte de contrició i una oració igual per a tots els dies i tot seguit la pregària corresponent al dia de la celebració. Finalment unes invocacions i l’oració final, les mateixes per als tres dies.

Amb el cant «Agermanats anirem caminant» s’inicià la celebració de la Missa, amb una breu monició d’entrada: Comencem l’Eucaristia i tots fem pinya en el nostre caminar cap a Crist. Senyor, coneixes el nostre cor i saps que volem seguir-te, però volem ser millors cada dia. Després de cantar, «Senyor, tingueu pietat» vam fer les lectures. La primera dels Fets dels Apòstols (Fets 15, 1-6). El Salm responsorial (121, 1-2.4-5): «Anem amb alegria a la Casa del Senyor» i després el cant:«Al·leluia»

A continuació Mn. Javier proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 15, 1-8). «Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater…» En l’homilia ens comentà l’Evangeli: Jesús durant els tres anys de la seua vida pública va estar molt a prop dels seus deixebles qui tantes vegades l’havien sentit parlar de Déu, el seu Pare. «…Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment si no està en el cep no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi.. «…La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus» Jesús no parlava només als dotze, sinó a tota la gent que el seguia, però sempre respectava la seua llibertat. Jesús ens coneix amb les nostres virtuts i limitacions, però ens diu que hem d’estar junts amb Ell i ha d’haver un gran amor entre nosaltres, sentint-nos germans. Diguem-li al Senyor: Què vols de mi? I en Crist trobarem la resposta i demanem-li a l’Esperit Sant que ens ajude a pregar. Que així sigue.

A continuació les pregàries, les quals tots els dies del Tridu  van començar pregant al Sant Crist: «Perquè el Sant Crist de la Puríssima…» i llavors afegíem cada dia les diferents peticions: Pel Papa Francesc, pel nostre bisbe Sergi i els altres bisbes, pels sacerdots i diaques, pels governants, pels malalts,  pels qui passen dificultats econòmiques, pels més necessitats, pels joves, pels qui estan patint l’horror de les guerres, pels qui ja han passat a la Casa del Pare, especialment per Mn. Isaïes i els confrares del Sant Crist de la Puríssima, pels nostres familiars, pels qui ens hem reunit per celebrar aquest Tridu…  Preguem el Senyor.

«Sant, sant sant, sant és el Senyor» i «Anyell de Déu»  van ser cantats, i a la comunió: «Quantes coses en la vida» Després de la benedicció final, el cant de comiat : «Gozos a la imagen del Santo Cristo de la Puríssima» Cada estrofa repetíem: «Danos tu gracia copiosa, Jesús, dulce Redentor»

SEGON DIA

Aquest dia celebrà l’Eucaristia Mn. Josep Ma Membrado, Prior de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima, després de fer el Tridu la sra. Lourdes Ramón, Presidenta de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta i també membre de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima.  «Cantem germans» va ser el cant d’inici de l’Eucaristia celebrada per Mn. Josep Ma Membrado Blas, Prior de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima.

Mn. Membrado inicià l’homilia fent una breu referència històrica al Crist de la Puríssima en honor del qual se celebra cada any el Tridu. Celebrem la memòria d’aquesta imatge venerada per tots els tortosins i tortosines; aquest Sant Crist és considerat com una de les grans escultures de l’art català del segle XVII i és obra del frare franciscà Humili de Petralia Soprana (Giovanni Francesco Pintorno). L’any 1630 el rei Felip IV volia impulsar el dogma de la Immaculada amb l’assessorament del teòleg Veschi a qui el Papa anomenà bisbe de Tortosa. Va prometre que si s’obtenia la victòria contra els francesos, fundaria un monestir en honor de la Immaculada Concepció i l’any 1647 va poder complir la promesa i l’any 1653 fundà la Confraria del Sant Crist de la Puríssima.

Mn. Membrado ens digué en l’homilia que el cristianisme és un missatge d’amor i la creu i la resurrecció donen sentit a la nostra vida. La nostra fe ha de tenir una vivència i hem de fer un examen de tot el que hem rebut de Déu i ens donà el seu Fill per a quedar-se en nosaltres. I quin és el signe del cristià? La Santa Creu que forma part de la nostra vida i hem d’acceptar-la des de la fe quan ens arriba el dolor i el patiment. La creu és fruit de la llibertat. Jesús no ha vingut a suprimir el nostre sofriment, com tampoc ha vingut a explicar-lo i per tant sempre serà un misteri. Jesús ha vingut per acompanyar-nos i com diu el catecisme, el signe del cristià és la Santa Creu, perquè en ella Jesucrist ens va redimir. Ens estima a tots i el seu Amor és consell i al mateix temps és llibertat. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. Que el Senyor ens acompanye i donem-li gràcies per tot el que ens ha donat. En la presència del Senyor seguim examinant-nos de tot el que hem rebut i donem-li gràcies.

Arribat el moment de la comunió el cant fou: «Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat». Després de la benedicció final vam venerar la relíquia i mentre vam cantar: «Gozos del Santo Cristo de la Puríssima» Pues implora tu favor siempre tu amante Tortosa. Dadnos tu gracia copiosa, Jesús, dulce Redentor.

TERCER DIA

El dia final del tridu celebrà l’Eucaristia el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo.  El rés del Tridu  va fer-lo la sra. Cinta Fontanet. Amb el cant «Victòria tu regnaràs» s’inicià l’Eucaristia. Les lectures van ser les de l’Exaltació de la Creu. El bisbe Sergi ens digué: Escoltem bé les lectures, abracem-nos a la Creu del Senyor i recordem les persones que esperen la nostra pregària. Amb fe, esperança i caritat, demanem perdó al Senyor per les nostres faltes.

Es van proclamar les lectures. La 1a dels Nombres (21, 4-9). El Salm responsorial 77: «No oblideu les obres del Senyor» i Mn. Josep Ma Membrado proclamà  l’Evangeli segons Sant Joan (Jn 3, 13-17). El Sr. Bisbe ens digué en l’homilia: Celebrem avui el darrer dia del Tridu del Sant Crist de la Puríssima.  Déu vol que creguem en el seu Fill que ens dóna vida i una vida eterna. Observem el rostre de Crist i deixem-nos sorprendre pel seu amor. Contemplant el Crist de la Puríssima veiem com Jesús ens estima fins l’extrem i sabem que la mort no té l’última paraula. Observant el Crist veiem com la seua expressió és de dolor i cansament  i el seu cos manifesta un gran esgotament, però al mateix temps ens inspira pau i esperança.  Preguem contemplant el Crist i veiem com la creu ha estat enlairada i Jesús s’ha anorreat. No va morir ni per malaltia, ni per edat, sinó per donar-nos vida. La creu no és una peça decorativa, sinó que ens parla del gra de blat que quan cau a terra mort. Ens parla de l’amor de Déu i ens parla de sofriment també avui en el segle XXI. Demanem al Senyor que siguem comprensius i plens d’amor a aquest Jesús on hi trobarem una alegria que ningú ens podrà prendre. Demanem-li estimar com Ell, passant pel món fent el bé. A Jesús donant la vida, li ha arribat l’hora de dir que ha passat d’aquest món al Pare. Abracem-lo i agraïm-li el seu amor i li podrem dir: Senyor, Tu ens salvaràs. Que així sigui.

Arribat el moment de les pregàries, igual que tots els dies del Tridu, totes i cadascuna van començar dient: «Perquè el Sant Crist de la Puríssima…» ajude els qui estan passant una malaltia, pels més febles que passen dificultats econòmiques, que infongui en els pobles pau, pels nostres germans que ja han passat d’aquest món al Pare, per a que ens ajude a tots nosaltres acompanyats amb la nostra pregària. Preguem el Senyor. Durant la comunió vam cantar: «Jo sóc el pa de vida»

Després de l’acció de gràcies, la Presidenta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa, agraí al Sr. Bisbe la celebració de l’Eucaristia i l’invità a l’acte de la baixada del Sant Crist pel riu el dia 14 de setembre, dia que es celebra l’Exaltació de la Creu. També donà les gràcies al Prior, Mn. Josep Ma Membrado, per la seva col·laboració els tres dies del Tridu i va tenir un record especial pel sacerdot Javier Sánchez, que atenia a les religioses Concepcionistes de Saragossa i fou traslladat a la Casa del Pare a conseqüència d’un accident: Cinta ens va posar una de les seues cançons: «El amor más sincero». El dia de Sant Blai va cantar-ne algunes després de la celebració de l’Eucaristia.

Després de la benedicció final del Sr. Bisbe vam cantar «Regina coeli laetare»  i mentre veneràvem la Relíquia vam cantar els «Goigs». Donem gràcies a Déu perquè vam poder celebrar el Tridu del Sant Crist de la Puríssima que tant estimem els tortosins.

Maria Joana Querol Beltrán

X