Tridu en Honor al Cor de Jesús

Els dies 9, 10 i 11 de juny, va tenir lloc a la Parròquia de Sant Blai de Tortosa, el Tridu en honor al Sagrat Cor de Jesús, organitzat per l’Apostolat de l’Oració. El primer dia el presidí el Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent i els altres dos dies, mossèn Josep Ma Membrado, rector de la Parròquia.  La part musical va anar a càrrec de Joan Redó, el primer i tercer dia, i el segon ens va acompanyar, Toni Perulles. Cada dia començà amb l’Adoració al Santíssim, a continuació el rés del Rosari i la Novena al Sagrat Cor de Jesús i finalment l’Eucaristia.

Primer dia. S’inicià la Missa amb el cant d’entrada: “Cantem germans, hem arribat al temple del Senyor”. Les lectures foren del 9 de juny del Temps Ordinari i les oracions de la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. La primera de sant Pau als corintis (2 Co 3, 4-11). El Salm responsorial 98 i l’Evangeli de sant Mateu (Mt 5, 17-19).

En l’homilia el Sr. Bisbe ens digué: Ens preparem per a celebrar la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Hem escoltat la Paraula de Déu. El Senyor ha vingut a donar-nos la plenitud. Jesús és qui ha complit plenament el que manava la Llei i els profetes. Sant Pau diu que la plenitud de la Llei és la caritat. Tots tenim l’experiència que quan una persona no és de les que més estimem, si ens demana alguna cosa, ho fem, però de vegades a la força. En canvi quan és algú a qui estimem molt, quan ens demana un favor, ho fem contents. Quan estimem no ens costa sacrificar-nos i faríem qualsevol cosa per donar gust. Quan un estima, és capaç de fer-ho tot per la persona estimada.

Jesús és qui va portar la llei a la plenitud, complint-la fins a l’extrem, perquè ha estimat com ningú mai ha estimat. La ferida del seu Cor és el signe del seu amor per nosaltres. La seua Llei és lleugera i no ens demana res que ell no hagi fet per nosaltres.

Que aquesta solemnitat del Sagrat Cor ens porte a estimar més el Senyor. Que així sigue.

A la Comunió es va cantar: “Que el vostre amor Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l’esperança que posem en Vós”

Amb la benedicció final i uns acords amb l’orgue acabà la celebració.

Segon dia. Ens va presidir la celebració Mn. Josep Maria Membrado. La primera lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint (2Co 3,15-4,1.3-6) el salm 84 i l’Evangeli de sant Mateu (Mt 5,20-26)

S’ inicià l’Eucaristia amb el Cant “Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est”. En l’homilia, Mn. Membrado entre coses ens digué: Estimats germans, ens hem reunit com a preparació de la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Quan parlem del Cor de Jesús, estem parlant de Déu fet l’home, i sentim a Déu molt proper. Tots som conscients que no podem viure sense amor. Però de vegades ens inventem un amor  sense compromís, sense exigències, que es pot trencar quan ens interessa.  Aquest amor no és un amor cristià. El veritable amor no és un sentiment que pot variar en el temps, sinó que  és un amor que té com a cimal l’amor de Déu; per tant és un amor gratuït. La profunditat de l’amor de Déu, ens el marca Jesucrist. Aquesta ha de ser també la mesura del nostre amor.  Continuem l’Eucaristia. Veurem en Jesucrist, un Déu-Home digne de ser estimat. Hem d’estimar Déu sobre totes les coses. Que així sigue.

A la Comunió vam cantar: “Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu Corazón”

Després de la benedicció final acabà la celebració amb el cant de: “Ven Corazón Sagrado de nuestro Redentor, comience ya el reinado  de tu Divino Amor. Comience ya el reinado, de tu Divino Amor”

Tercer dia: Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. La solemne Eucaristia s’inicià amb el cant: “Crist és el  mateix ahir, avui i sempre”.

La primera lectura del profeta Osees. (Os 11,1.3-4. 8c-9). El Salm responsorial: “Cantant de goig, sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació”. La segona lectura de sant Pau als efesis (Ef 3,8-12.14-19) i l’Evangeli segons sant Joan (Jn 19,31-37)

En l’homilia ens digué mossèn Membrado: Estimats germans, ens hem reunit per celebrar la festa del Sagrat Cor de Jesús; la festa de la tendresa de Jesús vers la humanitat. L’amor és el signe de la capacitat humana d’estimar. Voldria destacar dos aspectes:

1er: La grandesa de Déu. Diu Jesús: “T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això, que has amagat els savis i entesos”. El nostre Déu és també home com nosaltres i ha vingut per a deslliurar-nos d’una mort fatal.  És per això, que ell ha mort en una creu.

2n. Destacar la invitació de  Jesús: “Veniu a mi tots el qui esteu casats i afeixugats i jo us faré reposar, perquè el meu jou és suau i la meua càrrega lleugera”.  Qui no ha passat moments difícils, de sofriment, la mateixa pandèmia, l’aïllament, el no poder estar amb els qui estimem? Jesús ens diu a cadascú de nosaltres que hem de ser capaços de renunciar als nostres interessos per ajudar als nostres  germans. Que l’Eucaristia d’avui ens ajude estimar els nostres germans com ell ens estima. Que així sigue.

El cant de comunió fou: “Jesucrist ens ha estimat, com ningú mai no ha estimat”

El Tridu ha estat un moment de gràcia. Tots hem marxat molt contents i disposats a esforçar-nos per portar als germans el goig que hem sentit aquests dies. Donem gràcies al Senyor.

Ma Eva Morelló Culubret
Presidenta de l’Apostolat de l’Oració