Tridu del Sagrat Cor de Jesús organitzat per l’Apostolat de l’Oració

L’Apostolat de l’Oració organitzà com cada any el Tridu en honor del Sagrat Cor de Jesús. Es va celebrar a la parròquia de Sant Blai de Tortosa els dies 5, 6 i 7 de juny. S’inicià a les 18 hores amb l’Adoració al Santíssim, amb unes pregàries preparades d’acord amb la celebració i tot seguit el rés del Rosari. Després de la benedicció amb el Santíssim, l’Eucaristia. Presidí el Tridu mossèn Josep Ma Membrado. La part musical fou a càrrec del sr. Toni Perulles.

Primer dia:

L’Adoració al Santíssim va versar sobre «l’Amor de Déu». Estones de silenci, breus cants, i alguns comentaris a partir de l’Evangeli.. «El Pare ha estimat tant el món que ens ha enviat el seu Fill per a salvar-nos». «Tal com el Pare m’estima, jo us estimo».   «Manteniu-vos en el meu amor». «Veniu a mi els qui esteu cansats i afeixugats…»  «Per què teniu por, homes de poca fe?». «Perdoneu les ofenses així com el Pare us perdona…»

Després del rés del Rosari s’inicià l’Eucaristia amb el cant:                                                                                              «Com la cérvola es deleix per l’aigua viva,b també em deleixo jo per vós, Déu meu». Mn.. Membrado en la monició d’entrada digué: Cada any, celebrem el Tridu en honor del Cor de Jesús. Aquesta devoció està present des del segle XIII. És la festa de la tendresa de Déu cap als homes.

Les lectures foren: 2 Tm, 1-3. 6-12, Salm 122 i l’Evangeli segons Mc 12, 18-27 i 1,1- 3. 6-12

En l’homilia Mn Membrado ens digué: Avui, en aquest primer dia del tridu ens centrem, especialment l’Eucaristia, que ens ajuda a superar les dificultats de la vida i ens dóna ànims per seguir el nostre camí de cristians. És la festa de l’amor de Déu. És el signe de la capacitat d’estimar de Jesús. El Dijous Sant, dia de la institució de l’Eucaristia està unit a la passió de Jesús. Jesús s’ofereix al Pare, primer sota signes del pa i el vi, unes hores després, al calvari, s’oferirà d’una manera cruenta, vessant la sang. Clavat a la creu exclama: «Pare, a les teues mans encomano el meu esperit».  Les dues ofrenes estan íntimament  unides. A l’ofertori es cantà; «El Senyor és la meua força, el Senyor el meu cant». A la comunió: «Aquí em teniu Déu meu, vull fer la vostra voluntat» Al final de la celebració: «Oh quin gran goig quina joia, quan els germans s’estimen»

 Segon dia:

L’Adoració Eucarística al Santíssim, avui com cada dijous, va anar dirigida sobretot a demanar al Senyor vocacions sacerdotals, i també la santedat dels sacerdots. Silenci, cants i petits comentaris de l’Evangeli sobre la crida, l’Eucaristia i el servei:

«La collita és abundant i els segadors són pocs. Envieu Senyor, treballadors a la vostra vinya». «Preneu i mengeu que això és el meu Cos… Feu això que és el meu memorial». «No he vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida per tots» «A qui els perdoneu els pecats els queden perdonats…».»Cerqueu i trobareu, demaneu i se us concedirà»

S’inicià l’Eucaristia, amb el cant: «No ho sents, hi ha algú que està trucant». Les lectures de la missa van ser: 2a Tm 3, 8-15. L’Evangeli de Mc 12, 28 b, 34. A l’ofertori es cantà: «Les mans obertes davant vós, Senyor, I el pa de cada dia..». «Pietat, oh Déu, Vós que sou bo». I a la comunió: «Senyor, em mireu amb  dolcesa, somrient m’adreceu, la paraula…»

En l’homilia Mn. Membrado ens parlà de la necessitat de pregar pels sacerdots i per les vocacions sacerdotals i perquè els laics ens hem de sentir part activa de la parròquia i de l’Església. Com diu el Papa Francesc,  hem de viure en sinodalitat. Tots junts! Jesús va davant per ensenyar-nos el camí. Al mig, perquè ens sentíssim acompanyats i, al final, per ajudar als qui no poden seguir el ritme i si cal, com a Bon Pastor, agafar-los al coll

Tercer dia: Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús

Com cada dia començà amb l’Adoració Eucarística. Déu, parla a Israel, el seu poble i el tracta com el Pare més amorós: «Quan Israel era un noi, me’l vaig estimar. Jo mateix l’he ensenyat a caminar i l’agafava als braços,.. però no heu volgut reconèixer que us estimo, amb llaços d’amor». «El qui m’estima, guardarà la meua paraula; el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer estada en ell» .»Apreneu de mi i feu-vos deixebles meus. Que sóc benèvol i humil de cor» «Estigueu en mi i jo estaré en vosaltres». «Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi»

Després del Rosari i la benedicció amb el Santíssim, començà la missa amb el cant: «Vós sou Senyor la llum del meu cor, vós sou la meva força»

Les lectures foren les del dia del Sagrat Cor de Jesús. La primera la d’Osees. Os 11,1.3-4. 8 c-9. El Salm responsorial: Is,122a: Ef 3,8-12.14-19; Evangeli Jn 19, 31-37. A l’ofertori es cantà: «Oh divino Corazón» A la Comunió: «Cantemos al amor de los amores», i al final de la celebració: « El Senyor és la meva força.»

En l’homilia Mn. Membrado ens va dir que el Sant Pare Francesc havia dit en una de les seues catequesis sobre la Festa del Corpus, que el dia de Corpus hi ha molta gent pels carrers, les processons avancen per les ciutats i les viles, els xiquets vestits de 1a comunió, acompanyats pels pares, davant del Santíssim, la música,..I es pregunta  el Papa Francesc i avui, l’endemà, on és tota aquesta gent?

La Solemnitat del Cor de Jesús està molt relacionada en la de Corpus. Una i altra, ens mostren l’amor de Jesús que es fa pa partit i repartit. Les seues paraules: «Preneu i mengeu», «Preneu i beveu» ens introdueixen el misteri més gran del seu amor. Ell marxa al cel, però es queda amb nosaltres i es fa el nostre aliment.

La 1ª lectura és una aliança entre Déu i el poble. Déu sempre perdona, i en l’Evangeli Jesús ens diu: «Sóc benèvol i humil de cor». Jesús és aquell en qui podem confiar. L’amor a Jesús no és només un sentiment, sinó estimar al Senyor incondicionalment. Ell ens demana que no ens fem enrere en les dificultats, que confiem en Ell. Com Jesús va dir a aquell jove, que li preguntava quin era el primer manament, també Jesús ens diu: «Estimar Déu sobre totes les coses i als germans com a tu mateix». L’amor de Déu, sempre engloba a tots, fins i tot, els enemics. Ningú per ell mateix, no està preparat per estimar a tots i per sempre. Però l’Esperit ens infon la força que necessitem per poder fer-ho. Al darrer Sopar Jesús en digué: «Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat, en això coneixeran que sou deixebles meus»

Nosaltres tenim de vegades, un amor “lait” que no es vol comprometre. Si ell ens ha estimat tant, també nosaltres hem d’estimar tots. Especialment els qui més ho necessiten, els pobres, els malalts, el que viuen sols…

A l’ Ofertori es cantà: «Oh divino Corazón…»  i a la Comunió; “Vida de mi, vida de mi amor ” i  “Cantemos al amor de los amores..”.

S’acabà la celebració amb el cant a la Mare de Déu: “Déu és amb vós  Maria, Déu és amb vós…»

Que el proper curs puguem tornar a celebrar amb alegria i amor el Tridu al Cor de Jesús.

Ma Eva Morelló Culubret

X