Solemnitat de la Dedicació a la Catedral

El dijous 8 de juny, commemoració del 426 aniversari de la Dedicació de la Catedral de Tortosa a mans del bisbe Gaspar Punter l’any 1597, el Capítol Catedral celebrà la corresponent Eucaristia d’acció de gràcies, presidida pel seu Degà i concelebrada per un bon nombre de Capitulars així com també alguns reveres que s’hi van unir perquè la Missa era també en sufragi del M.I. Francisco Bou, Canonge emèrit que havia mort el divendres anterior celebrant-se la Missa Exequial al seu poble, Cabanes, el dissabte 3.

Per aquest motiu hi assistien a la Catedral els germans i neboda de mossèn Bou.

En la homilia el Degà del Capítol convidà a donar-li gracies a Déu per tots els favors amb què el Senyor  ha vingut vessant les seves gràcies en aquesta Església Mare de la Seu tortosina per intercessió de la Mare de Déu de l’Estrella.

.José-Luis Arin Roig
Administrador Diocesà en Seu Vacant

 

X