S’obre a la Diòcesi el Procés Sinodal del Sínode dels Bisbes 2023

El dissabte, 16 d’octubre, va tenir lloc al Seminari la Jornada Diocesana amb motiu de l’apertura del Procés Sinodal del Sínode dels Bisbes que se celebrarà l’any 2023. Ens vam aplegar al saló d’actes aproximadament unes 250 persones de les tres zones del bisbat. El Sr. Bisbe ens adreçà unes paraules de salutació i donà gràcies a Déu pel Sínode, convocat pel Papa Francesc amb el lema: “Comunió, Participació i Missió”

S’inicià la Jornada amb una pregària. Després del cant d’entrada: “Poble de Déu, poble en marxa” vam pregar amb el Salm 8, després amb el logo del Sínode, els Fets dels Apòstols, el Concili de Jerusalem, una experiència jove, la pregària del Sínode: “Som aquí Esperit Sant…” i el cant a la Mare de Déu: “Salve Regina”. Mentre la pregària es van fer algunes explicacions sobre el Sínode, que és caminar junts i tots en el mateix pla: bisbes, preveres, religiosos, laics, joves i grans. El Sr. Bisbe comentà la lectura dels Fets del Apòstols i ens situà en l’actitud en  què hem de començar el Procés Sinodal, escoltant el que l’Esperit Sant diu i vol de la nostra l’Església diocesana i de l’Església universal. És un temps de discerniment i de pregària per a que l’Esperit ens vagi guiant. En l’experiència jove es van fer unes projeccions destacant les paraules de Jesús: “Jo sóc el camí, la veritat i la vida” i al final unes imatges d’uns joves fent el Camí de Santiago. També nosaltres ens posem en camí i obrim el nostre cor als germans. Som cridats a caminar junts, on tothom pugue participar de la pregària.

El nostre bisbe Enrique, presentà la primera part de la Jornada. En primer lloc la intervenció de Mn. Eloy Bueno, professor de la facultat de Teologia de Burgos i membre de la Comissió Teològica de la Santa Seu. A continuació el matrimoni de Benicarló, Roger Marco i Maria Palau, responsables del Procés Sinodal en la nostra diòcesi, ens van explicar el seu funcionament. Tot seguit, el Sr. Bisbe donà la paraula a Mn. Eloy Bueno.

Muchísimas gracias por la invitación. Es un momento en que la diócesis se encuentra en fiesta, porque hoy iniciamos el Proceso Sinodal del Sínodo de los Obispos. Es el acontecimiento eclesial más importante después del Vaticano II y se encuentra en el corazón del Papa Francisco

¿Qué es el Sínodo? Dice el Papa: “Lo que Dios espera de nosotros es que la Iglesia sea sinodal”. “El camino sinodal es el único camino posible hoy para la Iglesia”. “La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo”.El Papa insiste en que el Sínodo es una actitud de escucha entre nosotros y sobre todo de escucha al Espíritu. Sínodo e Iglesia són sinónimos. Ya en el siglo IV decía sant Juan Crisóstomo que Iglesia significa “caminar juntos” y el seguimiento de Jesús se denominaba “camino”. Los cristianos caminaban juntos. Un cristiano solo y aislado que se cierra en si mismo, no es cristiano. El proceso sinodal tendría que consistir en pasar del yo al nosotros. En la Iglesia hay diversos ministerios, pero todos forman parte de la comunidad eclesial y el Espíritu va multiplicando los carismas; cada uno tiene el suyo y no todos podemos hacerlo todo, pero todos unidos llegamos a cumplir la misión de la Iglesia, porque cada persona bautizada, es Iglesia.

¿Cual es nuestra responsabilidad? La Comunión, la Participación y la Misión. Vemos en los Hechos de los Apóstoles que eligieron a Pablo y Bernabé para actuar en nombre de todos y en nombre de la comunidad. La Iglesia no puede caminar en solitario. El proceso sinodal ha de llevarnos a una conversión, fruto de una reflexión sobre nuestra manera de actuar.

¿Qué es lo que nos falta para conseguir-lo? En una Iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminamos juntos y ¿qué nos facilita el Espíritu para caminar juntos? ¿Qué obstáculos tenemos para caminar juntos? Es necesario un discernimiento y pensar que la Iglesia de Dios está convocada en Sínodo. La finalidad del Sínodo es estimular la confianza, aprender unos de otros y crear un dispositivo que de nos de fuerza para no actuar aisladamente.

El Sr. Bisbe agraí l’exposició de Mn. Eloy Bueno, qui ens va marcar perfectament l’esperit amb que hem de viure aquest esdeveniment eclesial.  A continuació van intervenir els responsables diocesans del Procés Sinodal, el matrimoni Roger Marco i Maria Palau. Hem de mirar el present de l’Església de Tortosa per situar-nos, i el passat per aprendre. Aquest és el repte que ens omple d’il·lusió i esperança. Tot seguit la pregària del Procés Sinodal invocant l’Esperit Sant. El Sínode va adreçat a tots i hem d’escoltar tothom.

Ens van projectar els diferents apartats: a) El 16 d’octubre celebració de la Jornada Diocesana. Es posarà en marxa l’Equip Diocesà i es prepararan els materials d’estudi i reflexió.  b) El mes de novembre serà de motivació, difusió i preparació a les parròquies. c) Fins al 15 de març serà un temps per pregar, reflexionar i compartir. d)  A final de març el treball de síntesi i la Jornada Diocesana. e) Fins abril de 2022, tots els bisbats d’Espanya han de lliurar a la CEE els seus treballs i després de fer-ne una elecció se passarà a la fase continental i arribarà al Sínode dels Bisbes de 2023.

Es continuà projectant: a) On estem? Com es realitza aquest “caminar junts”?  Cap on hem d’anar? Quins passos ens convida donar? b) La finalitat del Sínode no ha de ser fer documents, sinó sentir la necessitat de fer camí junts. c) Com ho farem?: Temps per a compartir, humilitat en l’escolta, diàleg sincer, estar oberts a la conversió i al canvi, discerniment personal i comunitari, deixar enrere els perjudicis, superar el clericalisme i evitar l’autosuficiència. d) Què cal evitar?: No estar oberts al guiatge de Déu, centrar-nos en nosaltres mateixos i en les estructures, escepticisme, perdre els objectius, conflicte i divisió i reduir-ho a un parlament. e) Què cal fer?: Participar activament del Sínode, animar i facilitar que els altres hi participen, i ajudar a que en la meua parròquia es dugui a terme el Procés Sinodal. El Consell Pastoral Parroquial ha de dinamitzar-lo.

Després d’un descans per compartir l’esmorzar, vam passar cadascú al Taller que havíem escollit: “Família i vida”, “Càritas”, “Catequesi”, “Delegació d’Ensenyament” i “Missions”. A continuació de les reunions de grups, es va fer la posada en comú.  Al taller de Missions ens acompanyà Mn. Eloy Bueno, especialista en la matèria.

Vam compartir la taula dels aliments i després d’un descans vam compartir la taula de l’Eucaristia. A les 17 h. ens vam reunir a la Catedral per celebrar l’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe. Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada per Mn. Eloy Bueno i vint-i-dos preveres. Van participar en la celebració els diaques permanents, Mn. Joan Bta. Jovaní i Mn. José Manuel Borràs. Mn. Rubén García dirigí els cants, acompanyat per l’orgue a càrrec de  Mn.Víctor Cardona. S’inicià la Missa amb el cant d’entrada: “Poble de Déu, poble en marxa”. Tot seguit, Mn. Emilio Igual en la monició d’entrada ens digué: Acabem d’encetar el Procés Sinodal, i ara en la celebració de l’Eucaristia hem arribat al moment culminant. Demanem-li al Senyor que ens vagi guiant per fer camí, portant arreu la missió que a cadascú ens ha encomanat.

Dos membres de la Comissió Diocesana del Procés Sinodal van proclamar les lectures. La primera del llibre d’Isaïes (Is 53, 10-11). Mn. Rubén va cantar Salm responsorial (32) i tots els fidels la resposta: “Que el vostre amor Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l’esperança que posem en vós”. La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians Hebreus (He 4, 14-16). Després del cant “Al·leluia” el diaca permanent, Mn. José Manuel Borràs proclamà l’Evangeli segons sant Marc (Mc 10, 35-45)

Tot seguit el Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari Episcopal, membres del Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci, religioses i laics; i saludà de manera especial el Consell Pastoral Diocesà i els membres de la Comissió Diocesana per al Procés Sinodal. Caminem cap al Regne de Déu guiats per Jesucrist i guiats amb la força de l’Esperit. L’Església és una presència de Déu en la història humana. El Papa Francesc en aquest procés vol que prenguem consciència de la importància que té l’estar batejats. Tots som Església. Les actituds individualistes no ajuden a créixer en el seguiment del Senyor. Els apòstols feien grup sinodal caminant amb Jesús, però les motivacions eren molt diferents. Jaume i Joan li demanen poder seure  al seu costat  “Concediu-nos que el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un a la dreta i l’altre a la vostra esquerra”. Els altres s’indignaren en contra d’ells. Aparentment el grup estava unit a Crist, però en el fons buscaven els propis interessos i no els del Senyor. Seguir-lo era una excusa per satisfer les seues ambicions. També avui podem caure en el mateix parany. Què passa quan es viuen les pròpies conviccions en l’Església? Apareixen les divisions, es perd la força per evangelitzar i no deixem que el Senyor entre en el nostre cor.

L’Església necessita recorre aquest procés sinodal. Que aquest Sínode ens porte a trobar el camí del Senyor i a redescobrir caminar amb l’Església  per a que ens ajude la seua paraula. Però per a caminar junts hem de saber escoltar, per veure què vol el Senyor. Ell es va fer el nostre servidor. El Concili Vaticà II va marcar quin ha de ser el camí de l’Església, cridada a viure l’exemple de Crist. Aquest és el camí que el Papa vol  fer en l’Església que ha de ser compassiva, capaç de reconèixer en els pobres la imatge de Crist, que es considere sempre necessitada dels altres… Per renovar la imatge de Crist hem d’abandonar les nostres conviccions. Ens acompanya la Mare del Senyor. L’Estrella que ens ha de guiar. A Ella li encomanem els fruits d’aquest Sínode dels bisbes, que avui hem iniciat el procés sinodal en la nostra diòcesi.

Un membre de la Comissió Diocesana va fer les pregàries: Pel Papa Francesc i pel nostre bisbe Enrique; pel Sínode per a que sabem transmetre el missatge de Crist; pels pobres i humils per a que troben una mà estesa en els seus patiments; perquè creixem en la comunió i en la caritat units a Crist… Tot seguit el Sr. Bisbe, acompanyat del diaca permanent encensà l’altar i la creu i el diaca a tots nosaltres. Arribat el moment de la Comunió vam cantar: “Déu que creà la llum del sol”. Després de la Comunió, la gna. Cristina Martínez, des de l’ambó, va dirigir la pregària del Procés Sinodal, invocant la força de l’Esperit Sant. El Sr. Bisbe impartí la benedicció final i ens agraí la nostra presència i participació. Després d’un any i mig hem tingut l’alegria de retrobar-nos. El diaca permanent digué les paraules de comiat de la celebració: “Aneu-vos-en en pau”. Com a cloenda de la Jornada Diocesana, ens vam acomiadar amb el cant a la Mare de Déu, “Salve Regina”. Va ser una Jornada de joia i germanor. Vam retornar als nostres pobles amb la il·lusió de treballar en el Procés Sinodal del Sínode dels Bisbes, convocat pel Papa Francesc.

Maria Joana Querol Beltrán

X