La Delegació de Missions i l’Associació Sant Francesc Gil de Federich, patró el comerç de Tortosa, van celebrar la seua festa

El diumenge, 21 de gener, la Delegació diocesana de Missions i l’Associació Sant Francesc Gil de Federich van celebrar conjuntament la festa en honor del nostre sant tortosí. A les 11 h. a la Capella de la Mare de Déu de la Cinta, el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez i el M.I. Josep Ma Membrado Blas, canonge del Capítol Catedral i rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, van celebrar l’Eucaristia de la qual van participar-hi membres de la Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta i de la Cort d’Honor, alguns regidors de l’Ajuntament de Tortosa, president i membres de l’Associació Sant Francesc Gil de Federich, Delegació de Missions i, un bon nombre de fidels tortosins. La part musical de la celebració fou a càrrec de l’Orfeó Tortosí.

S’inicià l’Eucaristia amb l’himne de la Mare de Déu de la Cinta. i tot seguit el Bisbe Sergi va fer la monició d’entrada remarcant que era una celebració molt bonica, donant l’alegria de l’Evangeli com va fer Sant Francesc Gil de Federich. Després de cantar “Senyor tingueu pietat” i el “Glòria de Lourdes”, tres membres de la Delegació de Missions van proclamar les lectures pròpies del diumenge III de durant l’any. La 1a de la profecia de Jonàs (Jo 3,1-5.10). El Salm responsorial: “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La 2a lectura de la 1a carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 7,29-31). Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Marc (Mc 1,14-20).

En l’homilia el Sr. Bisbe, entre altres coses, ens digué: Com a tortosins i tortosines ens hem de felicitar per tenir en el Santoral a Sant Francesc Gil de Federich i tot seguit les salutacions als qui participàvem de la celebració de l’Eucaristia. Tenim a Mn. Membrado, canonge d’aquesta seu catedralícia, concelebrant aquí a la Capella de la Cinta, també aquests dos acòlits que van seguint la vida del Senyor, membres de l’Arxiconfraria i Cort  d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, director i cantaires de l’Orfeó Tortosí, regidors de l’Ajuntament, Associació Sant Francesc Gil de Federich, Delegació de Missions, germans/es tots. Avui donem gràcies al Senyor pel testimoni de Gil de Federich, prevere i màrtir, nascut a Tortosa el 14 de  desembre de 1702. El Senyor cridà Andreu, Simó… Ells, escoltant la seva veu, ho abandonaren tot i el seguiren. També Francesc Gil de Federich va sentir de molt jove la crida de Jesús i va respondre amb una inquietud missionera, ingressant als 16 anys al convent de Santa Catalina dels dominics de Barcelona. Avui és el diumenge en el que celebrem la Paraula de Déu, que no és un llibre, és el rostre de Déu i quan llegim l’Evangeli és Jesús qui ens parla. Sant Pau VI ens diu que Jesucrist ho és tot, és més que un referent del passat, és el Ressuscitat i hem de comunicar que és viu i cada vegada que rebem l’Eucaristia tenim un encontre de tú a tú amb Ell. Sant Francesc Gil de Federich, entre altres coses,fou  membre de la Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, però, per a ell ser escriptor, historiador… no tenia cap valor. Com diu sant Pau als cristians de Corint, estem en aquest món com a peregrins i el més important és anar deixant petjades, no nostres, sinó del Senyor. Un bon missioner com Francesc Gil de Federich porta tothom a Jesús i el seu encontre amb Ell va ser la raó de la seva vida. Ho va viure en la seva carn i empresonat vuit anys, va dissuadir aquells que li volien treure la pena de mort dient que mai consentiria que es gastés una sola moneda per deslliurar-lo de la mort. Un missioner de veritat és el qui viu la seva fe amb la comunitat cristiana i manté el tú a tú amb el Senyor. “Gaudete Domine”, és a dir, “alegrem-nos en el Senyor”. És una ocasió per donar a conèixer l’alegria de l’Evangeli. Gil de Federich és troba a la presó amb un company, Mateo Alonso, i van compartir els últims mesos de la seua vida reconfortant-se mútuament. Jesús no va voler quedar-se sol i va necessitar uns apòstols. Demanem per intercessió del nostre sant Francesc Gil de Federich no perdre mai el goig de pertànyer a una comunitat cristiana, convertint la presó en una comunitat seguidora de Crist, que s’alimenta del Cos del Senyor i de la seva Paraula i uneix tot allò que ens separa. Tots podem arribar a ser missioners en la nostra Tortosa d’avui.

El Sr. Bisbe acabà l’homilia demanant la intercessió del nostre Patró, per a que Tortosa en el segle XXI no perdi el goig de ser comunitat cristiana i comunicar-ho als germans. El testimoni que amb l’ajuda de Déu podem donar és escoltar la seva Paraula i rebre el seu Cos en l’Eucaristia. Donar un bon consell, ajudar a Càritas, col·laborar en la catequesi, etc. tot contribueix per construir el Regne de Déu. Que la Mare de Déu ens done la seva Cinta per envoltar-nos amb ella per a anar a Jesús i portar Jesús als altres. Invoquem la intercessió de Sant Francesc Gil de Federich. Amén.

Un membre de la Delegació de Missions va fer les pregàries: Per l’Església, pel Papa Francesc, pel nostre Bisbe Sergi, pels sacerdots i diaques, per la nostra gna. Isabel Morelló, missionera teresiana qui està al Brasil molt greu a causa de la malaltia, etc. Que ens hi ajude Sant Francesc Gil de Federich. L’Orfeó Tortosí va cantar a l’ofertori “Adoro te devote” i després el Sanctus i l’Agnus Dei. Durant la comunió el cant fou: “Jo crec en Vós, bon Déu”. Abans de la benedicció final, el bisbe Sergi va agrair la participació de tots els presents i comentà que aquests dies tenim les celebracions dels sants tortosins:  Sant Enric d’Ossó, Manuel Domingo i Sol i uns mesos després Santa Maria Rosa Molas. Agraí la participació de tots en la solemne Eucaristia i ens digué que demà dilluns, dia 22, ens podrem retrobar al saló d’Actes de la Cambra del Comerç de Tortosa, per escoltar la seva conferència: “L’alegria de ser deixebles missioners”. Tot seguit vam venerar la relíquia del Sant, mentre l’Orfeó cantà l’himne de Sant Francesc Gil de Federich.

En acabar l’Eucaristia, els membres de la Delegació de Missions, ens vam desplaçar a la Casa d’Espiritualitat “Sant Enric d’Ossó” per celebrar la reunió reglamentària i finalment vam compartir un dinar de germanor.

Sant Francesc Gil de Federich, fill insigne de Tortosa, sigueu nostre protector.

Delegació de Missions

X