Sessió del Consell de Presbiteri

Dijous 4 febrer va tenir lloc sessió ordinària telemàtica del Consell de Presbiteri. Presidits pel sr Bisbe vam començar resant l’Hora Menor de Tèrcia i, seguint l’Orde del dia, el Vicari General anava donant la paraula a cada conseller.

El primer punt plantejava com articular una resposta diocesana conjunta sobretot pel que fa a la Catequesi de Primera Comunió. Els consellers van coincidir en la conveniència de seguir les pautes marcades pel sr Bisbe -en coordinació amb la Delegació de Catequesi- en la Carta “Preparem bé el Camí al Senyor” adreçada als mossens, catequistes i pares dels qui es preparen a rebre la Primera Comunió aquest 2021. El bisbe Enrique estableix tres objectius: memoritzar les oracions bàsiques del cristià; tenir experiència de vida eclesial i sacramental participant a l’Eucaristia dominical; i aprendre i comprendre els temes fonamentals del Catecisme.

El segon punt de l’Orde del Dia preguntava com re-programar les activitats diocesanes de Formació i d’Espiritualitat pel Clergat. Atents a la normativa canviant per la situació sanitària, la Delegació del Clergat proposa mantenir almenys els Recessos i Exercicis Espirituals per sistema semi-presencial a Tortosa i Benicarló, posposant -d’acord amb els Ponents- les Jornades de Formació per a més endavant.

El tercer punt de l’Orde del Dia demanava com donar a conèixer i aplicar el Document de la C.E.E. “UN DIOS DE VIVOS”. Es valorà molt positivament, tant en la vessant teològica com en la litúrgica-catequètica, i es proposà fer-ne un resum més pràctic especialment en els apartats referents a les Exèquies i el tracte amb les cendres quan legítimament hi ha hagut incineració.

Vicari General

X