Vilalba dels Arcs

Caritas Parroquial de Vilalba dels Arcs, en col·laboració amb Caritas Diocesana de Tortosa i l’Ajuntament del poble, ha instal·lat un contenidor de roba usada pel seu reciclatge a fi d’afavorir a persones necessitades.

Mn. David Arasa

X