Segon dia de la Visita Ad Limina

La celebració de l’eucaristia d’aquesta segona jornada de la visita Ad Limina ha tingut lloc a la Basílica de Sant Joan de Laterà, la catedral del Papa. Ha presidit la celebració Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, ha comentat la comunió de les esglésies locals amb l’església de Roma.

Acte seguit els bisbes s’han traslladat a la Congregació per als Bisbes on han parlat del desenvolupament del seu ministeri en els grans canvis de l’Europa actual.

Han acabat el matí amb la visita a la Congregació per a la Doctrina de Fe on han estat comentant el diàleg de la fe amb la societat actual i les possibilitats i dificultats que en aqueta hora això comporta.

A la Tarda queda la visita a la Secretaria d’Estat.

Demà després de la missa en la Basílica de Santa Maria la Major, els Srs. Bisbes visitaran la Congregació per l’educació catòlica, la Congregació per al Clergat i la Congregació per al culte diví.