SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE 19-04-2015

En el marc de la celebració de l’any de la vida consagrada, presentem aquest mes el testimoni de santedat de Sant Joan Baptista de la Salle, fundador dels Germans de les Escoles Cristianes, que en la nostra diòcesi dirigeixen un col·legi en Benicarló.

En la ciutat de Reims, famosa per la seua Catedral gòtica, va nàixer Joan Baptista el 30 d’abril de 1651. La religiositat que va viure en l’àmbit de la seua família, marcada per la pietat de sa mare, Nicolasa Moët, va modelar la seua personalitat des de xiquet. Joan Baptista era el major d’onze germans, dels quals quatre van morir molt xicotets.

Va cursar les primeres lletres en el Col·legi de “Bons Enfants”. Prompte va sentir la crida de Déu. Als 17 anys rep les Ordes Menors i als 18 acaba els estudis mitjans. Joan Baptista i els seus pares acorden que continués els estudis en Paris, en el famós Seminari de Sant Sulpici.

Prompte viu l’experiència dolorosa de la mort dels seus pares: en menys d’un any moren els dos. Malgrat rebre el nomenament de tutor legal dels seus germans per ser el primogènit, va continuar amb els seus estudis. A l’abril de 1678, amb 27 anys, rep l’ordenació sacerdotal en Reims. La seua preocupació principal ara és descobrir la voluntat de Déu sobre el seu futur. El seu director espiritual l’anima a ocupar-se de les escoles per als xiquets pobres.

Impulsat per aquest ideal constitueix una associació de mestres cristians, atén espiritualment les Germanes del Nen Jesús, dedicades a l’educació i la cura de xiquets orfes, i coopera en l’obertura de dos escoles per a xiquets pobres. El 24 de juny de 1682 abandona sa casa i amb un grup de mestres comença un estil de vida que desembocarà en la fundació dels Germans de les Escoles Cristianes, la labor educativa de la qual cristal·litza en la fundació de col·legis a França i, en 1705, a Roma.

Les escoles són preferentment “primàries”, i algunes professionals. Per als obrers s’obrin escoles dominicals, i per a formar als futurs mestres, les que posteriorment s’anomenaran Escoles Normals. La gratuïtat és indispensable perquè puguen accedir els fills dels artesans i dels pobres, la classe modesta.

Per a ell la vocació a l’ensenyament és quelcom més que una professió, és un ministeri al servei de Déu i de Crist, en el que el mateix Esperit es manifesta per al bé de l’Església. Per això, l’educador, animat per un amor als xiquets semblant al que Crist sent per la seua Església, intentarà escriure “la carta que Crist dicta no en taules de pedra, sinó en el cor dels xiquets”.

Que el testimoni de la vida i de la vocació de Sant Joan Baptista de la Salle siga una llum per a tots aquells educadors que volen viure la seua missió animats per la seua la fe cristiana.

Rebeu el meu afecte i la meua benedicció.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa