Reunió extraordinària del Consell Pastoral Diocesà

El dissabte, 11 de desembre, va tenir lloc al Seminari una reunió extraordinària del Consell Pastoral Diocesà. El motiu d’aquesta reunió fou la presentació dels MATERIALS SINODALS i de la METODOLOGIA  a seguir, a càrrec del matrimoni de Benicarló, Roger Marco i Maria Palau, responsables del Procés Sinodal en la nostra diòcesi de Tortosa. Va fer la presentació dels Materials Sinodals, Maria Palau, per impossibilitat d’assistir-hi el seu marit per coincidir amb altres afers pastorals.

El Papa Francesc convocà el Sínode dels Bisbes que se celebrarà l’any 2023 amb el lema: “Comunió, Participació i Missió”, però abans d’aquesta data,  s’inicià el Procés Sinodal. En la nostra diòcesi l’acte d’apertura fou al Seminari, el dia 16 d’octubre, amb la celebració d’una Jornada Diocesana presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal  i amb l’assistència de 250 persones de les tres zones del bisbat. El Procés Sinodal del Sínode dels Bisbes és l’esdeveniment eclesial més important després del Concili Vaticà II.

Ens diu el Papa: “Déu espera de nosaltres que l’Església sigue sinodal”. “El Sínode s’ha de caracteritzar per una actitud d’escolta entre nosaltres, però sobretot d’escolta a l’Esperit Sant”, qui va multiplicant els carismes. i amb la unió de tots arribar a complir la missió de l’Església que no pot caminar en solitari, Ell Procés Sinodal ens ha de portar a una conversió, fruit d’una reflexió envers la nostra manera d’actuar.

El Sr. Bisbe va constituir un Equip amb la missió de treballar els materials per al Procés Sinodal, adaptar-los a mesura que es van rebent i motivar el major número possible de diocesans per formar part dels grups sinodals.  El materials que tenim estan ja a la pàgina web del bisbat i seguiran penjant-se quan vagin arribant. Maria Palau assenyalà dos aspectes importants: a) Treballar els materials sinodals cadascú en el si del grup al que pertany. b) Cada grup ha de fer arribar les reflexions, perquè si no es comparteix el treball bé, el Sínode es quedaria inacabat. Per fer arribar les reflexions del grup hi ha un formulari a la pàgina web: sínode@bisbattortosa.org.

Des del Vaticà es van elaborar deu nuclis temàtics, oferts en les deu fitxes que hi ha a continuació: 1. Companys de viatge;  2. Escolta;  3. Prendre la paraula;  4. Celebrar;  5. Corresponsables en la missió;  6. Dialogar en l’Església i la societat;  7. Amb altres confessions cristianes;  8. Autoritat i participació;   9. Discernir i decidir;  10. Formar-se en la sinodalitat. Mitjançant els mossens arribarà el material a les parròquies. També s’han preparat tres blocs de materials per a joves de confirmació, joves de la parròquia, alumnes de les classes de religió, etc. Es penjaran a la pàgina web tres documents més:  1. Església en escolta. El material s’ha tret d’uns documents de la CEE.  2. Persones al marge, està pensat per a persones marginades, ja que el Sínode també vol arribar a aquestes persones; també s’ha fet pensant en Càritas.  3. Fem memòria sinodal, destinat  a les parròquies. El Consell Pastoral Parroquial pot treballar unes preguntes més globals pensant en el grup que ha de treballar-les.  També s’han preparat dos materials més en el quals  han col·laborat Mn. Arín i el sr. Agustí Castell.  A partir de personatges bíblics s’han fet algunes preguntes, entre altres la conversió personal.  Tots els temes es penjaran a la pàgina web.

El Sínode ha d’arribar al màxim número de persones, tenint en compte que una paraula clau del Sínode és escoltar. En algunes parròquies ja s’ha començat a treballar i la valoració és molt positiva. També a una parròquia es van reunir un grup de joves i va ser una reunió engrescadora, sortint els participants molt contents i amb el desig de reunir-se cada quinze  dies. El Consell Pastoral Diocesà treballarà com a grup el tema: “Fem memòria sinodal”.

Les aportacions dels grups es podran fer arribar al bisbat després de treballar cadascun dels blocs, o bé fer l’enviament al final de tot el treball. Tant per un sistema com per l’altre, han de lliurar-se al bisbat totes les aportacions abans del 30 d’abril. Cada bisbat d’Espanya en farà una síntesi per tal que per al 15 de maig arribe tot el treball de conjunt a la Conferència Episcopal Espanyola.

Comentà el Sr. Bisbe que l’important seria que la gent s’animés a participar-hi, perquè aquesta participació podria ser l’inici d’altres activitats. Inclús de les propostes que sortiran, potser seria bo fer unes reflexions a nivell diocesà. El que està clar és que s’han elaborat uns materials molt bons. De moment hi ha dues activitats programades: Un recés de Quaresma que serà el dissabte, 2 d’abril, i una trobada final el 4 de juny, vigília de la Pentecosta.

Finalment comentà Maria Palau que a partir de gener s’oferirà una reunió telemàtica sobre algun dels temes del Sínode. Si aquesta activitat es valora positivament, es continuarà oferint-se. S’enviarà l’enllaç i el material previ per compartir la reunió.

Els membres del Consell Pastoral Diocesà vam sortir animats de la reunió i disposats a treballar amb il·lusió per tal de créixer en el nostre caminar junts. Una Església sinodal que anuncia l’Evangeli, camina junta.

Maria Joana Querol Beltrán

X