Reunió del Consell Pastoral Diocesà

El dissabte, 5 de març, a les 10’30 hores, va tenir lloc al Seminari la reunió del Consell Pastoral Diocesà, presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. El motiu de la reunió va ser participar com a membres del Consell en el Procés Sinodal, concretament en el tema: FEM MEMÒRIA SINODAL. Vam treballar-lo a nivell de grup i es van fer les corresponents aportacions.

La nostra diòcesi celebrà el passat 16 d’octubre una Jornada Diocesana amb motiu de l’apertura del Procés Sinodal del Sínode dels Bisbes que se celebrarà l’any 2023.  El Sínode ha estat convocat pel Papa Francesc amb el lema: “Comunió, Participació i Missió”. Bisbes, preveres, religiosos, laics, joves i grans, tots hem de caminar junts, escoltant el que l’Esperit Sant vol de la nostra Església diocesana i de l’Església universal.

Amb aquest esperit de comunió, s’inicià la reunió del CPD amb el rés litúrgic de l’Hora de Tèrcia. Després d’unes paraules de salutació, el Sr. Bisbe va fer les següents preguntes referents al Sínode: Com es viu la sinodalitat a la nostra diòcesi? Com està realitzant-se el “caminar junts”? Quins passos hem de donar? Quines experiències concretes tenim? Quines alegries i dificultats experimentem? Cal pensar quines aportacions podem fer avui com Església diocesana contestant les tres primeres preguntes que ens presenta el material sinodal per a la reflexió i el diàleg. En la propera reunió del dissabte 9 d’abril, treballarem les tres restants.

Tot seguit es centrà la reunió en l’apartat FEM MEMÒRIA SINODAL i es proclamà la Paraula de Déu assenyalada en el material de treball: “Els deixebles d’Emaús” (Lc 24, 13-35). A continuació va sorgir el comentari sobre aquest Evangeli. Els deixebles d’Emaús caminaven al costat de Jesús sense adonar-se’n. De vegades és difícil caminar junts, però hem de seguir Jesús en comunitat, malgrat que en algunes ocasions ens hi allunyem. Però sabem per experiència que gràcies a l’ajuda d’algú hem tornat a apropar-nos-hi. També en aquest Evangeli es percep el desànim i la desil·lusió dels deixebles d’Emaús: “Nosaltres esperàvem que ell seria qui hauria alliberat Israel. Ara de tot això ja fa tres dies”. Tant de bo el Sínode ens ajude a obrir-nos en l’esperança si alguna vegada envaeix el desànim en les nostres vides. El Papa en el missatge de Quaresma ens anima a fer el bé i a la corresponsabilitat.

Després vam passar a comentar les preguntes que ens presenta el tema: FEM MEMÒRIA SINODAL. Una Església Sinodal que anuncia l’Evangeli, camina junta. De les sis preguntes que presenta, aquest dia vam centrar el nostre treball en tres:

  • Quines experiències de la nostra Església local ens recorda aquesta pregunta?
  • Quines alegries han aportat?
  • Quines són les dificultats i els obstacles trobats?

Una vegada fetes les aportacions es donà per finalitzada la reunió del Consell Pastoral Diocesà.

La Comissió Diocesana per al Sínode farà un resum de totes les aportacions que rebrà dels grups sinodals que s’han format en la diòcesi. Tot el material treballat a nivell de totes les diòcesis, arribarà a la Conferència Episcopal Espanyola i recopilada tota la informació, es farà arribar a  la Secretaria General del Sínode. I es seguirà treballant fins l’any 2023. Que el Senyor ajude l’Església en aquest CAMINAR JUNTS A L’ESCOLTA DE L’ESPERIT SANT.

Maria Joana Querol Beltrán                                                                Secretària del Consell Pastoral Diocesà

X