Reunió del Consell de Pastoral Diocesà

El dissabte 2 d’octubre, a les 11 hores, va tenir lloc al Seminari la primera reunió del curs 2021-22 del Consell Pastoral Diocesà, presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Saludà els membres del CPD que feia dos anys que no ens havíem pogut  reunir a causa de la pandèmia.

Després del rés de Tèrcia de la Litúrgia de les Hores,  el Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín Roig, presentà l’Agenda Diocesana del curs pastoral 2021-22 on es visibilitza i dóna a conèixer les activitats que es fan a nivell diocesà. Va presentar les activitats de tots els mesos, però sobretot les referents a la celebració del SÍNODE al mes d’octubre. El diumenge 10, “Inici  a Roma el Procés Sinodal” i el dissabte 16, “L’obertura diocesana del Procés Sinodal”. Presentà Mn. Arín el programa de la jornada i ens comunicà que les inscripcions s’han de fer a la pròpia parròquia.

Mossèn Emilio Igual Febrer, membre de la Comissió Diocesana per a la Doctrina de la Fe, ens presentà el Document Preparatori per a treballar el Sínode a nivell de parròquies, delegacions,  Consell del Presbiteri i Consell Pastoral Diocesà. El lema: “Por una Iglesia Sinodal: Comunión, participación y misión”. El Sínode és una invitació per a que la diòcesi emprengui un camí de profunda renovació, inspirada per la gràcia de l’Esperit Sant. Ens planteja una pregunta: com es realitza avui a diferents nivells el caminar junts que permet a l’Església anunciar l’Evangeli? L’objectiu és la participació del major nombre de persones, per escoltar la veu viva de tot el Poble de Déu.  Cal pensar com arribarem als pobres, marginats i vulnerables, per escoltar les seues veus i experiències. Una Església sinodal és una Església “en sortida”, una Església missionera i sempre “amb les portes obertes”. Fou una exposició molt enriquidora.

Finalment el Sr. Bisbe donà les següent informacions: a) Presentà al CPD el nou director de Càritas Diocesana, Dídac Rodríguez Alumbreros i agraí la gran tasca que ha dut a terme al llarg de deu anys, l’anterior director, Agustí Castell Maura. b) Mn. Gerard Reverté Escrihuela ha estat anomenat delegat de la Pastoral de Joventut. c) S’ha dissenyat la constitució de la Comissió Diocesana per animar el Procés Sinodal. Estarà formada per tres sacerdots, un per cada zona del bisbat; sis laics, dos per cada zona del bisbat; un representant de la vida consagrada i un diaca permanent. També una comissió es farà càrrec d’elaborar uns cinc o sis guions (fulletons) per a les reunions, els quals han de ser senzills i assequibles per a tots. d) L’obertura diocesana del Procés Sinodal és farà el 16 d’octubre al Seminari. Al matí tindrà lloc una sessió formativa i després reunions per delegacions. En acabar hi haurà la possibilitat de dinar allí, i a les 17 hores la celebració de l’Eucaristia a la Catedral. e) Les reunions dels grups s’iniciaran a l’octubre i acabaran a l’abril. El Papa ens posa un repte: escoltar tots, inclosos els allunyats de l’Església. Després es presentaran les conclusions diocesanes a la CEE i al mes d’octubre de 2023, es celebrarà a Roma l’Assemblea Sinodal dels Bisbes, presidida pel Sant Pare. Després de la pregària final  ens vam acomiadar amb la il·lusió de treballar en aquest Procés Sinodal que aviat començarà.

Maria Joana Querol Beltrán
Secretària del Consell Pastoral Diocesà

X