Reunió de Delegats Diocesans i Arxiprestos – juny 2021

El dimarts 29 juny a la Biblioteca del Seminari va tenir lloc la Reunió de Delegats Diocesans i Arxiprestos, presidida pel sr Bisbe. Després d’haver resat l’Hora Menor de Tèrcia, i havent donat Dn Enrique la benvinguda als presents, el Vicari General coordinava la participació de tothom en l‘Ordre del Dia amb punt únic: preparació de l’Agenda Diocesana 2021-2022

Prèviament el sr Bisbe ens ha destacat la convocatòria del Papa Francesc d’un SÍNODE DE L’ESGLÉSIA UNIVERSAL que el Papa Francesc obrirà a Roma el diumenge 10 d’octubre 2021. La fase diocesana s’obrirà el dissabte 16 d’octubre a la Catedral i durarà fins abril 2022. En connexió amb aquest esdeveniment, el sr Bisbe suggerí la celebració d’una Jornada Diocesana de totes les Delegacions com a Inici de Curs Pastoral: es nomenarà una Comissió organitzadora.

Tot i no conèixer-se encara els continguts del procés sinodal, és evident que cal preveure la formació de Grups Sinodals a les Parròquies i Moviments perquè el 22 abril s’han d’enviar les aportacions a la Conferència Episcopal.

Un altre esdeveniment importat del proper Curs Pastoral serà la Beatificació a la nostra Catedral el dissabte 30 d’octubre de quatre Sacerdots Operaris, un dels quals era fill de Caseres.

Els Arxiprestos i Delegats van comentar la vitalitat de la vida eclesial a les seves demarcacions durant aquest curs passat perquè, malgrat les evidents limitacions per la pandèmia, la força de l’Esperit ha seguit trobant mitjans apostòlics pel enfortiment eclesial.

Finament es va distribuir una “plantilla” de Calendari perquè cada Delegació o Arxiprestat abans del 15 de juliol comuniqui al Vicari General les propostes de cara a l’Agenda Diocesana 2021-2022, tot respectant les prioritats diocesanes com p.ex. les “24 Hores per al Senyor” del 25 i 26 de març.

José-Luis Arín Roig,
Vicari General del Bisbat de Tortosa

X