Reunió d’Arxiprestos i Delegats

Dimecres 14 setembre al Seminari ha tingut lloc la primera de les activitats diocesanes programades pel Curs Pastoral 2022-23. Presidits pel sr Bisbe, ens hem reunit els Arxiprestes i Delegats/des diocesans. Després de resar Tèrcia i de les paraules de benvinguda de Mns. Benavent, el Vicari General ha distribuït als presents exemplars de l’AGENDA DIOCESANA Curs Pastoral 2022-23. A continuació cada Delegat ha explicat els detalls de les activitats d’àmbit diocesà de la seva Delegació; també els Arxiprestes han comentat les perspectives pastorals pel proper curs. El 2on punt de l’Ordre del dia parlava de les Perspectives Pastorals pel Curs 2022-23 a partir de la SÍNTESI DE LA FASE DIOCESANA DEL SINODE 2021-23 preguntant concretament “quins punts caldria prioritzar?”. Fidels a les propostes del Document de Síntesi, es va prioritzar la Formació dels laics com a base irrenunciable; així com sobretot la creació d’espais on potenciar l’escolta i el diàleg, a més d’espais de vida i oració on sentir-nos sostinguts per l’Esperit. El sr Bisbe proposarà a la Comissió que va animar l’anterior Fase Diocesana l’elaboració de “materials” que puguin ajudar els Grups. Acabada la Reunió vam compartir el dinar al mateix Seminari.

José-Luís Arín Roig Vicari General

X