Reunió d’Arxiprestos i Delegats, novembre 2021

Seguint la programació de l’Agenda Diocesana 2021-2022, el dimecres 24 novembre a la Casa Mare de les Teresianes ha tingut lloc la primera Reunió conjunta d’Arxiprestes i Delegats Diocesans de l’actual Curs Pastoral.

Primer, sota la presidència del sr Bisbe, els nous Arxiprestes han proclamat la Professió de Fe i el Jurament de Fidelitat en començar el seu càrrec com a “coordinador i promotor de l‘activitat pastoral conjunta al seu Arxiprestat”.

Igualment el Canceller del Bisbat els ha donat les Instruccions perquè a cada Arxiprestat, abans del 8 de desembre, es faci l’elecció canònica del seu membre representant al Consell de Presbiteri.

Posteriorment, ja amb els Delegats també, el sr Roger Marco (que amb la seva esposa Maria Palau en són els Responsables diocesans) ha exposat amb detall la metodologia i objectius del Procés Sinodal al què ens ha convocat el Papa Francesc. Ha presentat i explicat les Fitxes corresponents, tant en català com en castellà, sobre les 10 Unitats Temàtiques proposades, així com el material de suport que s’hi ofereix: sobretot Lectio Divina sobre textos selectes de la Paraula de Deu.

El sr Bisbe i tots els assistents han agraït de cor a la Comissió Diocesana el magnífic treball que han fet i que seguiran oferint a tots els Grups Sinodals.

M.I. José-Luis Arín Roig
Vicari General