Reptes, dificultats i esperances

Convidat per l’Administrador Diocesà en Seu Vacant, el dilluns 5 de juny l’Arquebisbe de Tarragona -Mons. Joan Planellas- compartí al Seminari una Jornada Sacerdotal amb els preveres i diaques tortosins organitzada per la Delegació del Clergat.

Després de la pregària de l’Hora Menor de Tèrcia, amb llenguatge teològic i cordial  l’Arquebisbe Joan exposà estructuradament la seva conferència en tres grans parts.

La primera part la centrà en el gran desig: Que l’Esperit rejoveneixi l’Església que peregrina a Tortosa. Notant que abans de res ens cal una conversió personal, perquè la nostra espiritualitat sacerdotal tingui tremp missioner, ens avisà dels perills que poden malmetre l’espiritualitat sacerdotal: la pesantor d’esperit, la insatisfacció generalitzada o l’amargura, l’aigualiment de la pregària, la mundanitat espiritual.. Per aconseguir que l’Esperit rejoveneixi la nostra espiritualitat, ens cal intensificar la intimitat amb el Senyor imitant sant Joan d’Àvila home de pregària, d’Eucaristia i d’evangelització. La presència del prevere enmig del poble és un quasi-sagrament.

En la segona part subratllà els temes més destacats en l’experiència sinodal viscuda a la llum dels resums de tots els Bisbats amb Seu a Catalunya, i més concretament a Tortosa. Destacant que ens cal aprendre sinodalitat per anar impregnant la vida de l’Església de sinodalitat. Citant el bisbe Agustí Cortés, notà un punt que als resums d’aportacions dels fidels no acaba de sortir: la manca de vocacions a tot nivell.

A la tercera part proposà tres preferències i un dodecàleg pel treball concret en les estructures eclesials. D’entre les preferències insistí en la creació de comunitats cristianes i en el dodecàleg subratllà el tenir cura especial per l’Assemblea litúrgica dominical així com de la pietat popular.

En la homilia de la concelebració eucarística l’Arquebisbe Metropolità ens animà a configurar-nos al Crist, Gran Sacerdot per sempre, a imitació de sant Joan d’Àvila.

La taula compartida s’allargà amigablement per completar així una Jornada Sacerdotal més que entranyable.

Administrador Diocesà en Seu Vacant

X