Recés d’Avent del clergat

Seguint el programa de l’Agenda Diocesana, el dilluns 13 desembre ha tingut lloc a la Casa Mare de les Teresianes el Recés d’Advent pel Clergat assistint la gran majoria dels mossens. Després de l’Hora litúrgica de Tèrcia, el sr Bisbe ens ha dirigit la meditació.

Ens ha convidat a centrar-nos en el Baptista i la Verge Maria, figures-clau de l’Advent:

*Joan, testimoni de la Llum, vingut a donar testimoni del qui és la Llum veritable (Jn 1, 7s), renovà la crida profètica a alçar fondalades de mancances i a abaixar muntanyes d’excessos (Lc3,4s). Invitació que hem d’aplicar a la nostra vida personal. I abans del  definitiu testimoniatge martirial, fixant la mirada en Jesús, exclamà “Mireu l’Anyell de Déu!” provocant així que un deixeble seu, Andreu, fos el primer en seguir Jesús (Jn 1, 35s).

*La Verge Maria, model d’espera confiada en el Senyor, donà un “si” total a Déu (Lc3,38), malgrat desconèixer els detalls del Projecte Salvador de Déu; i com a veritable Arca de l’Aliança, plena de la presència de Déu, se n’anà decididament a casa de Zacaries i Elisabet (Lc 1,39s); mostrant amb alegria que viure la plenitud de la presència de Déu porta a viure la plenitud de la solidaritat fraterna, fins a cantar en pregària de lloança que la meva ànima magnifica el Senyor i el meu esperit celebra Déu que em salva  (Lc 1,46s).

Abans de compartir fraternalment el dinar, a la sala de Reunions es van donar diversos avisos pastorals i es distribuí material pels Grups Sinodals.

José-Luis Arín Roig
Vicari General  

X