REBEU EL DO DE L’ESPERIT SANT 18-05-2014

Estimats joves, nois i noies que us esteu preparant per rebre el sagrament de la Confirmació. Avui vull adreçar-vos unes paraules, perquè durant les properes setmanes molts de vosaltres rebreu el signe del do de l’Esperit Sant. També tinc presents als 361 joves de 27 parròquies als qui he administrat aquest sagrament des que sóc el vostre bisbe, i als qui el rebran al llarg de tot el que queda d’any.

La Confirmació és un dels tres sagraments d’iniciació a la vida cristiana. Aquests sagraments confereixen els dons de la Gràcia sobre els quals s’edifica la vida cristiana. El cristià és fet Fill de Déu pel Baptisme, Temple de l’Esperit en la Confirmació i és plenament incorporat al Cos de Crist per la participació en l’Eucaristia. Aquests tres sagraments, essent distints, són també inseparables: la gràcia baptismal es perfecciona en la Confirmació i assoleix la seua plenitud en l’Eucaristia; la Confirmació desenvolupa els dons rebuts en el Baptisme i prepara per participar en la taula eucarística; i l’Eucaristia condueix a plenitud els dons rebuts en el Baptisme i la Confirmació, i els desenvolupa cada vegada que el cristià participa dignament en ella. Per això, qui ha rebut aquest tres sagraments, ha rebut tots els dons necessaris per a edificar la seua vida recolzat i sostingut per la Gràcia de Déu. Cada vegada que administro aquest sagrament a un grup de joves li demano al Senyor que en el futur edifiqueu la vostra vida com a cristians.

La Gràcia que es confereix en el sagrament de la Confirmació és el mateix Esperit Sant, que ve a habitar en els vostres cors i a fer de vosaltres un temple seu: “habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres” (Jn 14, 17). L’Esperit actua en aquells en els qui habita, però la seua acció té un caràcter interior: a l’ensenyar i recordar tot el que Crist ens ha dit (Cfr. Jn 14, 26), el cristià sap internament allò que agrada i que desagrada a Déu. Perquè l’Esperit dóna testimoni de Crist en els nostres cors, arribem a tindre la certesa de la fe i podem donar testimoni de Crist (Cfr. Jn 15, 26-27). Per l’acció de l’Esperit, que guia el deixeble a la veritat plena (Cfr. Jn 16, 13), aquest pot arribar a la plenitud del coneixement de Crist. Al vessar en els nostres cors l’amor de Déu (Rm 5, 5), podem adreçar-nos a Ell cridant-lo “Pare” (Gal 4, 6). Per l’acció de l’Esperit en el nostre cor podem confessar la fe i dir “Jesús és el Senyor” (1Cor 12, 3).

El dia de la vostra confirmació rebreu el do de l’Esperit “com els Apòstols el dia de Pentecosta”. Si Pentecosta va ser per als Apòstols un nou començament en el camí de la seua fe, així també el confirmat està cridat a viure eixe nou començament amb una renovada il·lusió i amb la força de l’Esperit que constantment renova i rejoveneix l’Església.

Aquests dies demano al Senyor que comprengueu la grandesa del do que rebeu en la Confirmació i que visqueu de tal manera que no poseu trist a l’Esperit Sant.

Que l’Esperit us òmpliga amb els seus dons.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X