QUARESMA: UN TEMPS DE GRÀCIA 02-03-2014

Dimecres que ve comencem el temps de quaresma. Es tracta d’un temps especial durant el qual els cristians ens preparem per la celebració de la Pasqua. És bo que al començament d’aquests dies sants ens preguntem com els viurem, què és el que farem per intensificar la nostra vida cristiana i fer-la més autèntica vivint un real procés de conversió. Els vaig a suggerir unes idees molt concretes. Es tracta d’accions senzilles la finalitat de les quals no és que, en acabar el temps de quaresma, ens diguem a nosaltres mateixos que l’hem viscut molt bé i caiguem en l’orgull d’aquells que es senten bons. Es tracta de xicotets gestos que ens obrin a la gràcia de Déu, que és qui pot transformar el nostre cor.

En primer lloc els invite a que participem en la celebració de l’Eucaristia alguns dies laborables. Al no limitar-nos a la celebració dominical li estem dient al Senyor que no volem caure en la rutina d’un cristianisme de mínims. Quan no es pugue, dediquem un moment del dia a meditar el text de l’Evangeli. Amb això, li estem dient al Senyor que no sols de pa viu l’home, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu. Si ens alimentem de la Paraula descobrirem que, davant de tantes paraules i missatges que ens arriben i ens lleven la pau, la Paraula de Déu ens dóna una gran pau al cor.

Dediquem un temps a l’oració i al retir espiritual. La nostra vida està constantment afaenada. Necessitem el silenci per a descobrir la veritat de la nostra vida. Descobrim la veritat de la nostra vida quan ens situem davant de Déu i li obrim el nostre cor. Dediquem un matí sencer a revisar la nostra vida, a veure en què hem de canviar, a demanar al Senyor el do de la conversió. I que tot això ens dugue a la celebració del sagrament de la Penitència, on experimentarem el goig de recuperar l’amistat amb Déu.

Dejunem. La nostra cultura ha convertit els desitjos en drets. Viure en eixa actitud pot convertir-nos en persones egoistes que únicament pensen en si mateixes. La realització dels nostres desitjos no ens fa feliços, perquè quan ja hem aconseguit quelcom, molt prompte desitgem altres coses. És bo que fem un discerniment entre allò que és bo i allò que no ho és, entre el que és necessari i el que superflu. El dejuni és un exercici de llibertat interior.

Compartim. El Papa ens parla de tres pobreses que hi ha en el nostre món: La pobresa material dels que no tenen el mínim per a viure dignament o els seus drets no són respectats, la pobresa moral dels que viuen esclaus del pecat, i la pobresa espiritual en què caiem quan ens allunyem de Déu.

La quaresma és una crida a oferir esperança a aquells que viuen en alguna d’aquestes situacions: compartint els nostres béns, lluitant per la justícia i oferint-los la paraula de l’Evangeli.

Que el Senyor ens beneeixi amb la seua gràcia durant aquest temps.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X