Presentació de l’Audioguia de la Catedral de Tortosa

Dimecres 24 d’abril de 2024, a les 11 del matí  i a la Catedral de Tortosa, davant la reixa renaixentista del bisbe Gaspar Punter, ha estat presentada l’Audioguia de la Catedral i Canònica de Santa Maria de Tortosa.

Ha estat l’exitosa realització d’un projecte cobejat i preparat des de fa tres anys amb l’objectiu de facilitar als creients, visitants i turistes la visita cultural, litúrgica i devocional  a la seu de Santa Maria de l’Estrella i a l’Exposició Permanent Sancta Maria Dertosae.

La base de l’Audioguia és el resum del text elaborat pel canonge arxiver Mn. Josep Alanyà, complementat i enriquit amb plànols i belles fotografies de l’empresa que ha realitzat l’Audioguia J. G. Delval, S. L.

L’Audioguia es pot descarregar al mòbil i a la tableta  i per mitjà del QR de manera que el visitant pugui preparar-se la visita, recórrer les sales i galeries de la Canònica i veure les imatges de les obres d’art exposades, de les capelles de la catedral i de les seves obres d’art, ampliant-les si cal, llegir el text relatiu a la història, art, descripció, característiques, estil i cronologia i interactuar a voluntat mitjançant la manipulació tàctil del text i de les pròpies imatges, fins i tot destacant els elements més significatius de cada àmbit de l’exposició i de les naus i capelles de la catedral en una panoràmica movible de 360  graus.

Les fotografies són de gran qualitat i ressalten el valor material i artístic de les peces exposades així com dels retaules, imatges, altars, pedres clau, creueries, trones i arquetes episcopals de la catedral.

Inicialment l’Audioguia s’ha programat, text i dicció, en català i en castellà. Més endavant s’incorporaran, així està previst, l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

En la confecció de l’Audioguia, en tant que està al servei de la fe, de la religiositat i de la cultura, s’han  tingut en compte, en l’exposició textual i de contingut gràfic, els aspectes històrics, artístics, litúrgics, teològics i catequètics dels espais, de les imatges i dels objectes, establint amb els visitants llaços de comprensió, d’acolliment i d’il·lustració humans, espirituals i culturals.

Ha presentat l’Audioguia el Degà de la Catedral, Mn. Víctor Manuel Cardona, donant raó dels orígens i procés de gestació  del document audiovisual, de la necessitat que sentia el Capítol Catedralici de tenir-la com a eina molt útil per al servei cultural, religiós i pastoral, que, amb el Capítol, compartia el bisbe Enrique Benavent, avui arquebisbe de València, com el comparteix el nostre bisbe actual Sergi Gordo. El Degà ha expressat l’agraïment a tots els que han fet possible l’Audioguia, especialment al Capítol  i als senyors bisbes, i als presents a l’acte.

El Sr. Julio Del Val, en representació de la seva empresa i dels seus treballadors, ha expressat també el seu agraïment al canonges, als bisbes i a tots els qui han col·laborat en la confecció de l’Audioguia i ha exposat en detall les seves característiques, les seves grans possibilitats d’ús i d’informació i el seu valor cultural i pastoral. Ha demostrat als presents el funcionament, tan divers com fàcil, d’una eina que promet èxits d’informació i d’acompanyament per al futur.

Ha tancat l’acte el bisbe Sergi expressant agraïments al seu antecessor, el bisbe Benavent, al Capítol Catedralici, al Sr. Julio Del Val i a la seva empresa, a tots els qui han col·laborat en la consecució de l’Audioguia i als assistents a l’acte, ressaltant-ne el valor religiós, cultural, teològic, litúrgic i catequètic per al bé de la Catedral i de la Canònica i de tots els qui vinguin a visitar-les, afirmant que el valor de l’Audioguia està al nivell del valor històric, artístic i religiós de la nostra Catedral.

Han assistit a l’acte el vicari general de la diòcesi, Il·lm. José Luis Arín, el rector de la parròquia del Sant Crist  de  la Catedral, M. I. Josep Maria Membrado, i el canonge arxiver, M. I. Josep Alanyà, en representació del Capítol; les Sres. Sònia Rupérez, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Tortosa,  i Roser Anguera, consellera de Turisme del Consell Comarcal del Baix Ebre, una representació de les religioses de la ciutat i els mitjans de comunicació del territori.

L’acte de presentació i l’Audioguia és una fita més en el camí que ha emprès el Capitol, compromès en la consolidació, restauració i oferiment del més ric patrimoni que té la diòcesi a la ciutat de Tortosa, la Santa Església Catedral Basílica de Santa Maria,  Església Mare de totes les del bisbat, que es mostra en tota la seva bellesa després de restaurar la façana major barroca, les cobertes de l’edifici, l’actuació en primera fase de restauració a les cobertes absidals, la restauració dels retaules de Santa Anna i de la Mare de Déu de l’Estrella, el manteniment de l’Exposició Permanent i altres actuacions que estan en projecte. La Catedral s’ho mereix i el Capítol s’hi dedica.

Mn. Josep Alanyà i Roig
Canonge arxiver

nota…

X