Presa de possessió de la nova Cancellera-Secretària General

A la capella del Palau Episcopal, en presència del personal de la Cúria Diocesana i després de la pregària diària amb lectura de l’evangeli i el Rés de l’Àngelus, ha tingut lloc l’acte solemne de la Presa de Possessió de la nova Cancellera i Secretària General del Bisbat, la Sra Alba Vilaplana Martín.

Segons el c. 833 del Codi de Dret Canònic sota la presidència de l’Excm. i Rvdm. Bisbe de Tortosa, Mons Sergi Gordo Rodríguez, i de l’Il·lm. Vicari General, José-Luis Arín Roig, la Sra. Alba Vilaplana Martín ha emès la Professió de Fe i el Jurament de Fidelitat pel càrrec al qual ha estat nomenada pel bisbe Sergi conforme al c. 482 del Codi de Dret Canònic, amb data 26 de març de 2024.

Tortosa a 26 de març de 2024, Dimarts Sant.

X