Prevenció abusos contra menors

Si vostè vol realitzar alguna denuncia dins l’àmbit de la protecció de menors i prevenció d’abusos sexuals a l’Església de Tortosa, pot fer-ho mitjançant la següent adreça de correu electrònic: prevencio@bisbattortosa.org o bé, telefònicament al 977 44 07 00 del Bisbat de Tortosa, secció de Secretaria General.

El missatge serà rebut exclusivament pels membres de la Comissió per a la recepció d’informes sobre pressumptes conductes delictives relacionades amb abusos sexuals a menors o persones vulnerables, comeses per clergues o membres d’Instituts de Vida Consagrada o Societats de Vida Apostòlica, nomenats pel Sr. Bisbe per Decret de 4 de maig de 2020.

Son membres d’aquesta Comissió:

  1. Dr. D. Ricardo Peris Silla
  2. Dr. D. Javier Guardiola García
  3. Dr. D. Gustavo Elorza Arizmendi

Totes les dades que s’incloguin seran tractades amb la màxima confidencialitat pels membres de l’abans esmentada Comissió.

X