Prevenció abusos contra menors

La diòcesi de Tortosa, en sintonia amb el Magisteri i la voluntat del Papa Francesc i el sentir unànime de l’Església Catòlica, ve desenvolupant en els últims anys diverses actuacions amb una doble finalitat:

1. Prevenir que es produeixin en el seu si qualsevol tipus d’abús a menors i persones vulnerables.
2. Donar una resposta adequada a les víctimes d’aquests abusos en el lamentable cas que s’haguessin produït.

El present Protocol s’emmarca en aquestes actuacions i proporcionarà a tota institució o persona que desenvolupi qualsevol tipus d’activitat en l’àmbit de l’Església diocesana, una normativa senzilla i clara en relació amb la prevenció, denúncia i actuació enfront dels abusos sexuals a menors i persones vulnerables. Aquesta normativa és d’obligat compliment per a totes les persones, grups i institucions que desenvolupin la seva activitat en la diòcesi de Tortosa.

  Protocol de prevenció i actuació

Si vostè vol realitzar alguna denuncia dins l’àmbit de la protecció de menors i prevenció d’abusos sexuals a l’Església de Tortosa, pot fer-ho mitjançant la següent adreça de correu electrònic: prevencio@bisbattortosa.org o bé, telefònicament al 977 44 07 00 del Bisbat de Tortosa, secció de Secretaria General.

El missatge serà rebut exclusivament pels membres de la Comissió per a la recepció d’informes sobre pressumptes conductes delictives relacionades amb abusos sexuals a menors o persones vulnerables, comeses per clergues o membres d’Instituts de Vida Consagrada o Societats de Vida Apostòlica, nomenats pel Sr. Bisbe per Decret de 4 de maig de 2020 i, de 30 d’agost de 2021.

Son membres d’aquesta Comissió:

  1. Dr. D. Ricardo Peris Silla
  2. Dr. D. Javier Guardiola García
  3. Dr. D. Ignacio Díaz Fernández – Alonso
  4. Rev. Ramon Labernié Castells

Totes les dades que s’incloguin seran tractades amb la màxima confidencialitat pels membres de l’abans esmentada Comissió.

X