Memòria d’activitats

Activitat Celebrativa

 • Batejos: 709
 • Confirmacions: 630
 • Primeres comunions: 754
 • Matrimonis: 107

Activitat pastoral

 • Preveres diocesans: 84
 • Religioses i religiosos: 170
 • Monges i monjos de clausura: 63
 • Catequistes: 400
 • Seminaristes: 1
 • Diaques permanents: 3
 • Parròquies: 142
 • Monestirs: 9

Activitat educativa

 • Centres catòlics concertats: 10
 • Alumnes matriculats en els centres concertats: 4.631

Activitat evangelitzadora

 • Missioners i missioneres: 12

Activitat cultural

 • Béns immobles d’interés cultural: 18
 • Projectes de construcció o rehabilitació: 7

Activitat caritativa i assistencial

 • Centres per mitigar la pobresa: 36
 • Centres de menors i joves i altres centres per a la tutela de la infància – Persones ateses: 101
 • Centres per a la defensa de la vida i la família – Persones ateses: 138
 • Centres d’assistència a migrants, refugiats: 2
 • Centres per a ancians, malalts crònics i persones amb discapacitat: 5 – Persones ateses: 724
 • Centres per a la promoció de la dona i víctimes de violència – Persones ateses: 146
 • Voluntaris de Càritas: 684 – Persones ateses: 9.269
 • Voluntaris de Mans Unides: 48
 • Projectes de cooperació en el món: 1

TOTAL DE PERSONES ATESES A LA DIÒCESI: 10.548

Centres: 41

X