Informació econòmica

MEMORIA ANUAL

DONATIUS

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE DONATIUS

Des de l’any 2015, el règim fiscal de deduccions per donatius realitzats a l’Església ha estat substancialment millorat; fins al punt que, amb anterioritat al 2015 els donants podien beneficiar-se a l’hora d’elaborar el seu IRPF (Declaració de renda) d’una deducció del 25% de l’aportat a l’Església. En l’actualitat (exercici 2020) aquesta deducció ha ascendit al 80% dels primers 150 euros donats i el 40% a la resta del que s’ha donat en funció que aquesta donació sigui o no recurrent. És a dir, s’hagi donat una quantitat igual o inferior en els dos exercicis anteriors (2018 ≤ 2019 ≤ 2020) a la mateixa entitat.

Per exemple, una persona que realitzi una donació de 1.000€: la deducció ascendirà a la quantitat de 410€ en el cas de que hagi mantingut aquesta donació de 1.000€ durant els anys 2018 i 2019.

Donatiu 1.000,00′.€ a l’any: 

Part del donatiu % deducció Deducció
150,00′.€ 80% 120,00′.€
850,00′.€ 35% 297,50’€
A deduir de la declaració 417,50′.€

Donatiu 1.000,00′.€ amb un donatiu igual o inferior els dos últims anys

Part del donatiu % deducció Deducció
150,00′.€ 80% 120,00′.€
850,00′.€ 40% 340,00′.€
A deduir de la declaració 460,00′.€

Respecte a societats o persones jurídiques, la deducció actual pot arribar al 40%.

Per a més informació, consulteu la pàgina web: Dono a la meva Església – Conferència Episcopal Espanyola

X