Informació econòmica

COMPTE DE RESULTATS

Les dades indicades pertanyen a tots els ens que constitueixen el subjecte passiu de l’Impost de Societats del Bisbat de Tortosa. Aquests són:

  • Bisbat de Tortosa (inclou l’Administració General i el Fons de Compensació del Clergat)
  • Parròquies i Capítol Catedral
  • Entitats menors sense NIF propi
  • Entitats integrades en el Bisbat de Tortosa, sota el mateix NIF:
   • Seminari Diocesà
   • Institut de Teologia
   • Llibreria Diocesana
   • Col·legi Diocesà Sagrada Família

MEMÒRIA ECONÒMICA

AUDITORIA

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS

X