DÓNA

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE DONATIUS

Des de l’any 2015, el règim fiscal de deduccions per donatius realitzats a l’Església ha estat substancialment millorat; fins al punt que, amb anterioritat al 2015 els donants podien beneficiar-se a l’hora d’elaborar el seu IRPF (Declaració de renda) d’una deducció del 25% de l’aportat a l’Església. En l’actualitat (exercici 2023) aquesta deducció ha ascendit al 80% dels primers 250 euros donats i el 40% o el 45% a la resta del que s’ha donat en funció que aquesta donació sigui o no recurrent (és a dir, s’hagi donat una quantitat igual o inferior en els dos exercicis anteriors (2021 ≤ 2022 ≤ 2023) a la mateixa entitat.

Donatiu 1.000,00′.€ l’any 2023: 

Part del donatiu % deducció Deducció
250,00′.€ 80% 200,00′.€
750,00′.€ 40% 300,00’€
A deduir de la declaració 500,00′.€

Donatiu 1.000,00′.€ amb un donatiu igual o inferior els dos últims anys

Part del donatiu % deducció Deducció
250,00′.€ 80% 200,00′.€
750,00′.€ 45% 337,50′.€
A deduir de la declaració 537,50′.€

Respecte a societats o persones jurídiques, la deducció actual pot arribar al 40%.

Per a més informació, consulteu la pàgina web: Dono a la meva Església – Conferència Episcopal Espanyola

X