Convenis amb l’Administració pública – Any 2023

ENTITAT CONCEPTE IMPORT
Ajuntament de Tortosa Conveni de col·laboració: manteniment de la Catedral de Santa María de Tortosa   30.000,00 €
Diputació de Castelló Restauració de torre campanar de la església de l’Assumpció de Forcall   60.000,00 €
Diputació de Castelló Restauració de les façanes de la església de l’Assumpció de Maria de Vallibona   40.000,00 €
Diputació de Tarragona Millora de l’estanquitat de la coberta de la Catedral de Tortosa   38.000,00 €
Generalitat Valenciana Restauració de torre campanar de la església de l’Assumpció de Forcall   40.000,00 €
Diputació de Tarragona Ampliació de les obres de la torre campanar de l’Església de Sant Joan Baptista de Rasquera     15.044,73 €
Diputació de Tarragona 50è Aniversari de les Catifes de la Festa del Sagrat Cor de Jesús      4.633,52 €
Diputació de Tarragona Commemoració dels 250 anys de la construcció de l’Església de Sant Miquel i Sant Benet de Tivenys      4.633,52 €
X