PLANTA-LI CARA A LA FAM. SEMBRA 14-02-2016

Encara que l’associació catòlica Mans unides realitza al llarg de tot l’any activitats per sensibilitzar a la nostra societat sobre el problema de la fam en el nostre planeta, durant aquests dies, quan s’acosta la jornada de lluita contra la fam en el món, s’intensifiquen i es generalitzen en les nostres parròquies aquestes iniciatives. És un motiu de satisfacció per a tota l’Església que una associació de fidels cristians haja crescut i arrelat en la vida de les parròquies i de la societat, fins al punt de convertir-se en punt de referència per a tantes iniciatives en favor del desenvolupament dels països més pobres i en una veu en favor dels més necessitats, que ens recorda permanentment que aquest problema, que desgraciadament afecta encara milions de persones en el nostre món, no està resolt. Vull agrair als qui feu possible que tantes persones necessitades d’allò més necessari per viure puguen tindre una esperança de futur, el treball generós que realitzeu. En les visites pastorals a les parròquies constate constantment la il·lusió amb què treballeu.

El lema d’enguany ens invita, en primer lloc, a plantar-li cara a la fam. És una crida a no deixar-nos vèncer pel desànim quan constatem que aquest problema, que és segurament una de les injustícies majors del nostre món, no acaba mai de solucionar-se. La temptació del desànim o de pensar, davant d’un problema que no acaba de resoldre’s, que no es pot fer res, ens pot assaltar a tots. No ens deixem vèncer per ella. Sabem que mai se solucionaran tots els problemes del nostre món, però tenim la certesa que les nostres xicotetes aportacions ajuden a fer que siga millor. D’altra banda, els cristians no hem d’oblidar que mai es resoldran tots els problemes. Aquest fet no pot convertir-se en una excusa per deixar de lluitar, sinó que ha de ser un bon motiu per continuar treballant per un món millor. Hem de plantar-li cara a la fam.

En el lema d’aquest any escoltem una segona invitació: “Sembra”. Jesús no va solucionar tots els problemes del món, però va sembrar la llavor del Regne de Déu. Tampoc va convertir a tots, però va escampar la llavor de la paraula de Déu al món. La missió de l’Església, i en ella de cadascun dels cristians, és sembrar el Regne de Déu i el missatge de la salvació amb obres i paraules. La campanya anual de Mans Unides consisteix a sembrar llavors de quelcom nou per al nostre món.

Hem de sembrar un missatge de justícia per recordar a la humanitat que és possible solucionar el problema de la fam. En el nostre planeta hi ha suficients aliments per a tots i, paradoxalment, hi ha persones que passen fam. Els més pobres es convertixen en les víctimes d’interessos econòmics i polítics. Hem de sembrar en els pobles més necessitats projectes perquè les persones puguen arribar a tindre els mitjans necessaris per a un treball i una vida dignes. D’aquesta manera no sols se solucionen problemes actuals, sinó que s’eviten drames en el futur. Estem cridats finalment a sembrar solidaritat en el nostre món, a recordar als qui no els falta res per viure dignament, que fa més feliç donar que rebre (Ac 20, 35). Que en aquest any de la misericòrdia no oblidem que donar menjar al qui té fam i donar beure al qui té set són les primeres obres de misericòrdia corporals.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X