Parròquies en clau del primer anunci

Seguint la programació de la Delegació del Clergat anunciada en l‘Agenda diocesana, el dilluns 15 ens vam reunir a la Casa Mare de les Teresianes la gran majoria del clergat diocesà per escoltar la conferència-testimoni d’Eva Fernández Mateo, Presidenta de l’Acció Catòlica General d’Espanya, invitada al Sínode de Bisbes, i Fran Ramírez Mora, de la Sub-Comissió per la Joventut i la Infància de la Conferència Episcopal Espanyola.

Fonamentant-se en el Magisteri recent de l’Església com l’Exhortació Apostòlica Evangelii Nuntiandi de sant Pau VIè, la Carta Apostòlica Novo Millenio Ineunte de sant Joan Pau II, l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc es descobreix l’evangelització com el centre de la missió de l’Església, en fidelitat al Manament del Senyor: Aneu per tot el món i proclameu l’Evangeli.

El gran repte avui és re-activar l’encontre personal amb Jesucrist tant dels sacramentalment allunyats, com dels agents de Pastoral i dels mateixos sacerdots. Perquè “els de fora” entrin, cal que “els de dins” surtin com Església missionera. El Primer Anunci busca detectar persones amb coratge confiat per formar Equip d’Evangelització disposat a posar-se totalment en mans de l’Esperit per esdevenir “Església en sortida” mitjançant una cultura coratjosa de la invitació.

En el diàleg amb els Ponents es van anar comentant els diversos passos successius que poden fer possible l’apropament a la Comunitat mitjançant l’acompanyament personal i grupal.

José-Luis Arín Roig
Vicari General

X