Obres de reparació de les crugies de la Catedral

Obres de reparació de les tres crugies corresponents a les capelles laterals del cantó del migdia (nivell primer) i de les set crugies de les naus laterals (nivell segon) de la Catedral de Santa Maria de Tortosa

Referent a les obres de reparació de les tres crugies corresponents a les capelles laterals del cantó del migdia (nivell primer) i de les set crugies de les naus laterals (nivell segon) de la Catedral de Santa Maria de Tortosa, propietat del Bisbat de Tortosa, per un import total de 114.613,22€, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir en data 31 d’octubre de 2023 una subvenció nominativa prevista al pressupost de la Diputació de Tarragona per import de 38.000€ (expedient n. 8004330008-2022-0024663).

X