Novena del Remei a Flix

Del 27 d’agost fins el 4 de setembre, el poble de Flix hi fa la novena a la Mare de Déu del Remei. Un grup de gent surt a les 6 del mati des de la plaça de l’Església cantant “Caminat entre oliveres”. Sobre les 7’15 arriben a l’ermita. Després d’un petit descans es fa la Novena i tot segui cap al poble.

A la Parròquia tots els dies a les 18’30 es fa el rosari més novena i Missa

L’últim dia es va a peu a l’ermita, on es fa l’últim dia de la Novena amb la celebració de la missa i benedicció del terme. Aquest any no ho hem fet per qüestió de la pandèmia, però l’esperit de la novena sí que ha estat, tot esperant que l’any vinent ho puguem fer tot.

Mossèn Jordi Centelles Llop
Rector de Flix