Noticies de la Missionera Mª Ángeles Cornellés de Benicarló

La Misionera Mª Ángeles Cornellés, Concepcionista Franciscana de  Benicarló, que resideix actualment a Malabo, capital de Guinea Equatorial, ens comunica amb gran goig que van rebre la visita del Bisbe de la diòcesi i l’acolliren amb una gran festa agraint la seva presència.

Fa quaranta anys que responent a la crida del Bisbe de Guinea van marxar sis germanes, una de cada convent d’Espanya, per a fundar allí, malgrat que d’aquelles només queda Mª Ángeles.  Actualment són tres monges i una postulant, totes quatre autòctones. La superiora és una d’elles i s’anomena Rufina, fruit de la sembra feta mitjançant la germana Mª Ángeles, la qual opina que si el testimoniatge de l’evangeli no es porta a terme per la gent del mateix lloc, és més fàcil que els seus ensenyaments siguin arrelats més profundament en els cors i en les ànimes d’aquella bona gent.

Gràcies a Déu ens comenten que la covid-19 per la seva zona no els afecta massa, ja que viuen a la perifèria de la ciutat.

Agraeixen de tot cor l’ajuda rebuda per a comprar una bomba nova amb més potència per al pou que els subministra aigua potable, ja que l’altra se’ls va malmetre.

Donem gràcies al Senyor pels nostres Missioners, que malgrat tot continuen a l’avantguarda en el camí de l’evangelització.

Delegació Diocesana de Missions

X