Nota de premsa. Campanar de l’Església Arxiprestal de Sant Mateu

En relació amb la notícia apareguda sobre la Sentència de 14 de juny de 2023 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el Bisbat de Tortosa es veu obligat a precisar el següent.

llegir…

X