Nomenaments Arxiprestes

El dia 3 de novembre de 2021, el Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal, va nomenar arxiprestes, per tres anys:

nomenaments arxiprestes

X