Nomenament i cessament juny 2024

El dia 12 de juny de 2024, el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez ha signat el següent nomenament:

nomenament i cessament juny 2024

X