NO ESTIMEM DE PARAULA SINÓ AMB OBRES 19-11-2017

Amb aquest lema celebrem per primera vegada la jornada mundial dels pobres. És voluntat del Sant Pare que tots els anys se celebre el diumenge XXXIII del temps ordinari. Amb aquesta iniciativa, el Papa Francesc vol mantindre viu en l’Església el missatge del Jubileu de la Misericòrdia: “Al final del Jubileu de la Misericòrdia vaig voler oferir a l’Església la Jornada Mundial dels Pobres, perquè en tot el món les comunitats cristianes es convertisquen cada vegada més i millor en signe concret de l’amor de Crist pels últims i els més necessitats” (núm. 6).

¿En què es distingeix aquesta celebració d’altres jornades de solidaritat que tenim en l’Església al llarg de l’any, com les de Caritas o Mans unides? En la ment del Papa aquesta jornada no s’institueix perquè donem una altra vegada una aportació econòmica per als més necessitats. Pretén que ens centrem en la persona del pobre perquè li testimoniem d’una manera personal l’amor de Déu. Fer un donatiu pot convertir-se en una acció impersonal i, en el fons, amaga una certa comoditat. Pensem que ja hem complit amb la nostra obligació de la caritat i confiem que els responsables i voluntaris de les institucions caritatives ja s’encarregaran de què arribe al seu destí.

Aquesta jornada vol invitar-nos a què, personal i comunitàriament, ens acostem als pobres: són persones i, per tant, fills de Déu. Hem de vèncer les pors i inconvenients a aproximar-nos a ells. Es tracta d’arribar a trobar-nos amb la persona que pateix, passa necessitat, és menyspreada, ignorada o viu en soledat. Aquest compromís és molt més exigent que fer una almoina per tranquil·litzar la consciència.

Des que fa uns anys es va aprovar en la nostra diòcesi el pla estratègic de Caritas diocesana, estem insistint en el fet que el més important de l’acció de Caritas no és la quantitat de recursos que es destinen o el nombre de persones ateses. El més important és que acollim, acompanyem i atenem les persones. Elles estan en el centre de tota l’acció caritativa de l’Església. Amb aquesta jornada el Papa ens recorda que això no és únicament missió dels voluntaris que ja s’encarreguen de fer-ho, sinó que és deure de tots els cristians.

Ocorre també ben sovint que les persones que són ateses per les institucions de l’Església desconeixen la vida eclesial. El Papa suggereix en el seu missatge per a questa jornada que no sols ens acostem a ells personalment, sinó també comunitàriament i proposa una iniciativa concreta: “invitar els pobres i els voluntaris a participar junts en l’Eucaristia d’eixe diumenge” (núm. 7). D’aquesta manera coneixeran d’on naix el nostre compromís.

Siguen quines siguen les iniciatives concretes que personal o comunitàriament realitzem, totes ens han de recordar l’exhortació de l’apòstol Sant Joan que és el lema per a la jornada d’enguany: “No estimem de paraula, sinó amb obres”.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X